Snus blir stadig mer populært mens røyking er på vei ut. I den yngste aldersgruppen er det en av fire menn som snuser, og 15 prosent av kvinner.

Stadig flere begynner også direkte på snus fremfor at de bruker det som røykesluttprodukt. I perioden 2016-2018 var det 33 prosent av menn og 40 prosent av kvinner som ikke hadde røyk før de begynte med snus.

Les også: Høie-boksen skulle være stygg. Ny undersøkelse viser at langt flere digger dem

For å oppdatere kunnskapen om de mulige helserisikoene ved snus, har Helsedepartementet bestilt en kunnskapsoppdatering for to år siden. Onsdag publiserte Folkehelseinstituttet sin gjennomgang.

Psykose

Selv om det meste er kjent fra før, med økt risiko for enkelte typer kreft og hjertesykdommer, er det også enkelte punkter som får eksperter til å klø seg i hodet.

Under kapittelet «Psykiske lidelser» hevder FHI: «Det er mulig at bruk av svensk snus øker risikoen for ikke-affektiv psykose.» Instituttet presiserer at det er usikkert om det kan føre til økt risiko for schizofreni.

Når FHI skriver «svensk snus» er dette ment for å skille det ut fra produkter som skråtobakk og tyggetobakk.

Snus kan også lede til at man får økt respons for kokain senere i livet, mener FHI i rapporten.

«Dyrestudier har vist at nikotin kan øke sannsynligheten for bruk av andre rusmidler som for eksempel kokain (gateway hypotesen), og dyreforsøk viser at nikotineksponering i unge dyr medfører økt respons for kokain senere i livet»

Les også: Denne snusboksen gjør ham til lovbryter: – Det strider mot all sunn fornuft

Kreft og diabetes

Ifølge rapporten kan forskerne ved Folkehelseinstituttet konkludere at det sannsynligvis øker risikoen for følgende helseproblemer ved å bruke snus:

  • Kreft i spiserøret og bukspyttkjertelen
  • Høyt blodtrykk blant menn
  • Diabetes type 2 og metabolsk syndrom
  • For tidlig fødsel hos kvinner
  • Dødelighet etter hjerteinfarkt og hjerneslag

Og enkelte problemer konkluderer FHI at er «mulig» snus øker risikoen for:

  • Øker dødeligheten ved kreftdiagnose
  • Ikke-affektiv psykose, vektøkning og fedme
  • Dødfødsel
  • Keisersnitt
  • Redusert fødselsvekt for barnet


Ikke bare dårlig nytt

Men det er ikke bare dårlig nytt for snusernes helse. De som er ute etter å finne noe positiv helsenytt om snus kan trøste seg med at en studie viste at bruk av snus reduserte risikoen for å få Parkinsons sykdom.

Seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet mener at snus er langt mindre farlig enn røyking, og stiller seg kritisk til rapporten.

– Den unnlater å sammenligne risiko fra snusbruk med risiko fra røyking. Majoriteten av snusbrukere kommer fortsatt fra røykerne. For røykerne og tidligere røykere vil det være nyttig å få kunnskap om risikoforskjell mellom produktene, sier han til fagnettstedet forskning.no.

Lund påpeker at en mulig grunn til at skadeforskjellene ikke blir redusert, kan være at Helsedepartementet ikke har ønsket at skadereduksjonsperspektivet skal være med i rapporten.

Du kan lese hele rapporten fra Folkehelseinstituttet her.