NHO gjør jevnlig undersøkelser blant medlemsbedriftene om fremtidsutsiktene, den forrige undersøkelsen kom i midten av desember. Da var NHO-sjefen Ole Erik Almlid bekymret for at det vil ta lang tid før alt er som normalt igjen.

Den seneste medlemsundersøkelsen til NHO er gjennomført nå i begynnelsen av mars, med 3277 respondenter. Et av standardspørsmålene i undersøkelsene er hvor mange bedrifter som frykter å gå konkurs. Svarene fordeles på de ulike næringene.

Hele fire av ti reiselivsbedrifter svarer i denne undersøkelsen at de frykter konkurs. Det er skyhøyt over de andre næringene, nærmest kommer service og handel, der konkursfrykten ligger på 21 prosent.

Les også: Ny nedtur for Oslos spisesteder: - Dette kommer til å knekke veldig mange steder

Stengt

Koronapandemien har spesielt rammet reiselivsnæringen hardt, ettersom Norges grenser i praksis er stengte. Hoteller og restauranter har måttet stenge ned som følge av strenge smitteverntiltak. Flyselskapene har en passasjersvikt på over 90 prosent.

Totalt frykter 1 av 7 medlemsbedrifter i NHO at de kan gå over ende, og frykten er aller størst blant de minste bedriftene.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum skriver i en kommentar til undersøkelsen at vi nærmer oss ettårsdagen (12. mars. red.anm.) for de mest inngripende tiltak i fredstid. Det blir ifølge Dørum en feiring med bismak. Mutasjonene herjer, og smitteverntiltakene strammes nå ytterligere til.

Det blir verre

Dørum skriver at er situasjonen vissen, og verre vil den ventelig bli. Blant annet har andelen bedrifter med minimum 50 prosent omsetningssvikt økt fra 8 prosent i august i fjor til 16 prosent nå i mars.

Over halvparten av bedriftene svarer at de har lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre på grunn av koronaviruset.

Andelen med over 75 prosent omsetningsreduksjon er den største siden juni i fjor. Det gjelder hver sjette bedrift i den seneste undersøkelsen, mens 18 prosent av respondentene i mars melder om betalingsvansker.

Les også: Fire faser når Norge skal gjenåpnes: Lettelser tidligst i mai

Todeling

Men det er en markant todeling blant bedriftene, der tjenestenæringene sliter mest. Reiseliv og (person)transport har den klart høyeste andelen bedrifter med den største omsetningsnedgangen,

Dørum skriver at for å markere ettårsdagen, har de denne gang spurt bedriftene om når de tror de er tilbake der de var før regjeringen stengte Norge ned. Og de svarene forteller ifølge sjeføkonomen at for mange er veien tilbake «ubehagelig lang».

To av ti bedrifter tror ikke de er tilbake før neste år, 7 prosent svarer enda senere. 2 prosent tror de aldri kommer tilbake til nivåene de var på før koronakrisen satte inn. Nærmere en av tre bedrifter håper de er tilbake til førkrisenivået innen utgangen av året.

Det er store næringsvise variasjoner også her, der luftfarten er de største pessimistene. Bilbransjen har flest bedrifter med omsetning over førkrisenivået.

Les også: Virke vil ha «restart» for reiselivet: – Det er en veldig enkel måte å gjøre det på

Må vente til 2023

Ettersom det tar lang tid for flere av bedriftene før de er tilbake i normal gjenge, gjenspeiler det seg i sysselsettingen. NHO skriver i sin seneste konjunkturrapport at de tror arbeidsledigheten er tilbake på førkrisenivået først i 2023.

Det innebærer en registrert ledighet på 2,2-2,3 prosent. I dag er denne ledigheten på rundt 4 prosent. Men marsundersøkelsen til NHO viser at andelen bedriften som har måttet ty til oppsigelser, siger videre oppover.

Det er likevel enkelte lyspunkter. Litt færre bedrifter melder om at de har hatt lavere ordreinngang og lavere etterspørsel den seneste måneden enn i de foregående undersøkelsene.

Lysere tider

Og OECD kom nylig med foreløpige nye anslag for verdensøkonomien. Dørum peker på at de jekket opp anslått vekst for de fleste land sammenliknet med hva organisasjonen trodde i november.

«Et sterkere globalt vekstbilde vil også gavne norske bedrifter. Vi går tross alt mot lysere tider», avslutter NHOs sjeføkonom.