Rystad Energy la tirsdag fram rapporten «Utslippseffekten av produksjonskutt på norsk sokkel».

Jaran Rystad og Jo Husebye presenterte rapporten som er laget på oppdrag fra Norsk olje og gass.

Hovedkonklusjonen er at produksjonskutt trolig vil føre til økte globale utslipp.

- Kutt i norsk oljeproduksjon gir et marginalt lavere klimautslipp globalt, sa Jarand Rystad under pressekonferansen.

- Kutt i norsk gassproduksjon gir høyere effekt, sa Rystad videre.

Han viser til følgende regnestykke: Kutt i ett fat olje vil isolert sett gi lavere utslipp på 63 kilo CO2 som følge blant annet av at norsk oljeproduksjon forsvinner. Samtidig vil det føre til økte utslipp på 56 kilo, blant annet fra produksjonen som erstatter den norske olje. Det gir dermed en marginalt positiv effekt for klimaet totalt sett.

For gassen ser det dog en god del verre ut. Der er den positive effekten av kutt i gassproduksjonen 40 kilo per fat, men dette kuttet fører til hele 66 kilo CO2 i økte utslipp.

Totalt konkluderer Rystad med at effekten av kutt i norsk olje og gassproduksjon vil være svakt negativ for klimaet i form av økte utslipp.

Kontroversiell

Rapporten er samtidig kontroversiell, ikke minst fordi utdrag fra rapporten ble lekket til NRK og benyttet av Fredrik Solvang under partilederdebatten i Arendal til å konfrontere MDG-leder Une Bastholm.

Måten det skjedde på fikk MDG-topp Lan Marie Berg til å tenne på alle plugger.

- Nordmenn kan vente seg mer propaganda fra de tunge næringsinteresser som vil fortsette å tjene penger på å ødelegge planeten. Selv om alle vet at det er kull, olje og gass som skaper klimakrisa, dundrer oljelobbyen videre med sine løgner om at norsk olje liksom skal være et unntak, uttalte hun blant annet til Nettavisen forrige uke.

Les mer her: Beskylder oljelobbyen for skitten valgkamp: - Dundrer videre med sine løgner

I kjølvannet av fremleggingen av rapporten er hun ikke mer nådig.

– Oljelobbyen har produsert nok en rapport om at det lønner seg å ødelegge verden. Denne rapporten har null troverdighet. Dette er ikke fagfellevurdert forskning, men et bestillingsverk kjøpt og betalt av oljelobbyen, for å avspore klimadebatten to uker før valget, skriver Berg i en epost til Nettavisen.

– Norges tolv ledende økonomer på dette feltet mener norsk oljekutt har klimaeffekt, og har vist dette i en fagfellevurdert artikkel publisert i et anerkjent internasjonalt tidsskrift. Jeg er mektig lei av oljelobbyens propaganda og stadig mer desperate forsøk på å villede klimadebatten, heter det videre.

Mener MDG er miljøskadelig

Frp konkluderer imidlertid med at Norge bør være siste land som faser ut olje- og gassnæringen etter Rystad-rapporten i dag. Nestleder Ketil Solvik-Olsen sier at MDGs politikk i realiteten er skadelig for miljøet.

-Venstresidens klimapolitikk vil øke globale utslipp, redusere norsk velstand, svekke global fattigdomsbekjempelse og flytte makt til Midt Østen og Russland. Redusert norsk energiproduksjon vil overtas av land med dårligere miljøregnskap, mer forurensende produksjon og mindre fokus på miljøteknologi. Jeg vil sterkt advare mot en politikk som svekker både det globale miljøet og norske interesser. Det er ikke nok med gode intensjoner, når resultatene går i motsatt retning. Jeg vil sterkt advare mot at Norge skal overlate globale utslippskutt til autoritære regimer der klima, miljø og menneskerettigheter er fremmedord. Dette bør være «kode rød» for MDGs ønske om å styrke OPEC, skriver han i en epost til Nettavisen.

Aldri produsert

I rapporten mener Rystad at en sluttdato vil kunne sette en effektiv stopper for mange utviklingsløp som på sikt kan redusere utslippene i hele den globale olje- og gassindustrien, lyder en av konklusjonene i rapporten.

– Det finnes hundrevis milliarder fat som er funnet og som aldri vil bli produsert, sier Jarand Rystad på presentasjonen.

Han sier at selv med et synkende oljefelt-scenario vil nye felt utvikles for å holde produksjonen i gang.

– Etterspørselen har steget jevnt siden 1973, bare små krusninger selv når oljeprisen dobles og under kriser.

Les også: Beskylder oljelobbyen for skitten valgkamp