Det har lenge vært en drøm for Bodø-politikere å få flyttet flyplassen. Begrunnelsen er at de vil bygge ut byen med en ny bydel. Men flyplassen hindrer denne utbyggingen.

Dermed er det tenkt å flytte rullebanen med 900 meter og bygge en flunkende ny flyplass i Bodø til en prislapp på seks milliarder kroner. Noe av begrunnelsen kommer etter jagerflyene forsvant fra byen, og ble flyttet til Ørlandet i Trøndelag.

Les mer: Thriller på Stortinget kan gi enorm ekstraregning: – Hvem skal nedprioriteres?

Samfunnsøkonomisk tap

Etter mye dragkamp og tung lobbykampanje fra en rekke Bodø-politikere, er nå prosjektet ikke langt unna første spadetak. I 2018 var statsminister Erna Solberg (H) på besøk til Bodø og lovet at flyplassen skulle stå klar i 2025.

– Dette er en milepæl for Bodø. Regjeringen, Venstre og KrF er enige om å sette i gang by- og flyplassprosjektet i Bodø i den første perioden av planperioden, og den nye flyplassen skal stå ferdig i 2025, sa statsministeren.

Denne uken kom det imidlertid en ny rapport om prosjektet fra Holte Consulting på oppdrag fra Finansdepartementet. Den viser at alle pengene som investeres i prosjektet er samfunnsøkonomisk tap.

Les også: Oslo går på milliardsmell: Legger frem krisebudsjett

Analysebyrået finner ingen samfunnsøkonomisk gevinst med prosjektet, ifølge rapporten.

Hovedhensikten med prosjektet er ifølge Avinor som har ansvar for alle norske flyplasser, at arealene i Bodø kommune skal frigjøres. Og dermed skal det styrke regionens mulighet til videre vekst. Det begrunnes med at investeringen vil gi «verdiskapning, næringsutvikling og bosetning».

Men ifølge den ferske rapporten finner de ingen slike forhold.

Ifølge en artikkel av journalist Jon Hustad avisen Dag og Tid forventes det at flyplassen skal kunne ta imot 2,5 millioner passasjerer, og om 50 år er det ventet 4 millioner passasjerer. Til sammenligning tar flyplassen i Bergen, som har 5,3 ganger så mange innbyggere, imot drøyt 6 millioner passasjerer i året.

Holte Consulting har funnet fire ulike alternativer som de har utredet. I alle prosjektene ender det opp med negativ samfunnsøkonomisk nytte. Ikke bare går alle pengene med i et tap, i tillegg vil prosjektet også virke samfunnsøkonomisk negativt.

Prosjektet er beregnet å koste seks milliarder kroner. Med de 52.000 innbyggerne i Bodø betyr det en kostnad på drøyt 115.000 kroner per innbygger.

Les mer: Økonomien kollapser - rører ikke u-hjelpen: Full splid mellom gamle venner

Splitter Nord-Norge

Prosjektet har skapt splittelse i Nord-Norge. For mens Bodø er for prosjektet, har den Tromsø-baserte avisen Nordlys gått hardt ut mot prosjektet.

– Rapporten er pinlig for Bodø, og flaut for Nord-Norge, som vil tape på å stille seg bak ønsker som ikke er basert på reelle behov. Men her er regjeringen bondefanget i et kompleks som vil føre til andre flyplasser i nord enten blir nedlagt eller ikke utbygd, skriver Nordlys på lederplass.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys utdyper til Nettavisen:

– Her er fornuften fraværende. Alternativ foreligger, som er langt rimeligere, men vil eller kan ikke benyttes fordi man heller vi kaste bort mange milliarder som aldri vil kunne bli lønnsomt eller gi noen regional effekt. Det er uforståelig at Avinor som har tapt massivt med inntekter og prioriterer knallhardt over hele landet, ikke velger en nedskalert løsning med opprustning og forlengelse av eksisterende rullebane, og nytt terminalbygg, sier han.

Han mener prosjektet er bygget på helt feil premisser, nemlig om en urealistisk befolkningsvekst i Bodø.

– Det er en dårlig ide å rette opp en gammel tabbe med å begå en ny og enda større. Dette er basert på urealistiske prognoser av befolkningsvekst i Bodø, og vil føre til en massiv sentralisering i Nordland. I stedet for å sløse bort så enormt mye penger på å flytte en rullebane 900 meter, burde det være lett å finne alternativ nytte for samfunnet. For eksempel kan man legge disse pengene inn i Husbanken for å gjøre det attraktivt for unge mennesker å etablere seg over hele Nordland, sier han.

Les mer: Byrådet i Oslo kjøper barnehage for 65 millioner: – Helt hårreisende midt i koronakrisen

Hele veien under prosjektet har Avinor, som er styrt av administerende direktør Dag Falk-Petersen som selv er fra Bodø, hevdet at flyplassen ikke kan rehabiliteres – og at det er nødvendig å flytte den.

Først nå innrømmer imidlertid Avinor at det er mulig å rehabilitere dagens rullebane.