Det har i lang tid vært uklart hvor mye prisen påvirker strømforbruket til vanlige folk. I veldig stor grad er strøm en nødvendighetsvare. Kjøleskapet går, det må varmes opp på vinteren – og en dusj må til i ny og ne.

Men nå viser nye tall fra NVE at høy pris har presset forbruket ned ganske betydelig.

– Det er tydelig at forbrukere og næringsliv i sørlige Norge har endret atferd i perioden med høye strømpriser, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding.

Strømforbruket falt 5,5 TWh

Ifølge NVE gikk det samlede strømforbruket i Norge ned med 5,5 TWh (over 4 prosent) sammenlignet med 2021.

Det er omtrent dobbelt så mye som Norges største vindkraftanlegg, Fosen Vind, produserer i løpet av ett år.

Ifølge NVE var reduksjonen i Sør-Norge enda større, mens det var en oppgang i Nord-Norge som store deler av året har hatt svært lave strømpriser.

Det er endringer i vanlige hjem i Sør-Norge som står for nær sagt hele endringen.

Blandede følelser

Strømforbruket er i stor grad avhengig av temperaturen. Jo kaldere det er, jo høyere blir strømforbruket.

Når man korrigerer strømforbruket mot endringer i temperaturen, viser NVEs analyser at nedgangen i Sør-Norge var på rundt 14 prosent sammenlignet med både 2020 og 2021. For Midt- og Nord-Norge er den uendret.

NVE mer enn antyder at det betyr at mange har fått en mer ubehagelig hverdag:

– Strømsparing som skyldes et mer bevisst forhold til energibruk, er bra. Mer bevisst og effektiv energibruk reduserer strømregningen, presset på kraftsystemet og vi unngår naturinngrep. Strømsparing som reduserer velferden og går på helsa løs, er derimot ikke bra, sier Lund.

Ekstrem hytte-effekt

Strømstøtteordningen har tatt mye av de aller verste utslagene for vanlige husholdninger, men for fritidsboliger er det ingen slik støtteordning. Og det synes godt i NVEs tall.

– Det temperaturkorrigerte strømforbruket for fritidsboliger i starten av 2022 er på omtrent samme nivå som under «hytteforbudet» våren 2020, melder NVE.

Nedgangen i strømforbruket for fritidsboliger er på rundt 20 prosent. Det betyr likevel lite for totaltallene, siden strømforbruket til hyttene er en helt ubetydelig del av Norges totale strømforbruk.

Ingen endring for industrien

Industrien har i langt mindre grad endret sitt forbruk som følge av strømkrisen. Ifølge NVEs tall hadde sektoren som helhet nesten identisk forbruk som året før.

Men det er noen store endringer likevel: Forbruket økte betydelig i Nord-Norge, mens det var en liten nedgang i Sør-Norge i andre halvdel av året som følge av at aluminiumsproduksjonen ble redusert.