Drivstoffkostnadene for norske bilister har steget til helt astronomiske nivåer den siste tiden. Akkurat hvor ille det er, ble tydelig mandag morgen da SSB la frem tall for konsumprisindeksen.

De viste at prisnivået på diesel i mars steg med helt vanvittige 50 prosent det siste året. Det er det uten sammenlikning høyeste nivået noensinne. Bensinprisene er på samme tid opp 39 prosent, også til ny rekord.

Den enorme oppgangen kommer i kjølvannet av krigen i Ukraina, som kom på toppen av en allerede betydelig økning i energiprisene i vinter.

Bare i løpet av den siste måneden har prisene på bensin og diesel steget med henholdsvis 14,3 og 20,8 prosent.

– Prisveksten på drivstoff akselererte den siste måneden, fra et allerede høyt nivå. Vi ser dette i sammenheng med den siste tidens vekst i råoljeprisen, som også økte i mars, som følge av usikkerhet i internasjonal forsyning av olje, sier Espen Kristiansen til SSB.

Den totale konsumprisindeksen steg med 4,5 prosent fra mars 2021 til mars 2022. Det er i seg selv en meget sterk oppgang i prisene.

Transportkostnader generelt økte med 3,3 prosent fra februar til mars, og 7,9 prosent siste 12 måneder, viser KPI-tallene.

Kraftig strømpris

Det er ikke bare bensin- og dieselprisene som har blitt langt dyrere, for prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, steg med 23,8 prosent fra mars 2021 til mars 2022. I februar var 12-månedersveksten derimot på rundt 9 prosent.

Fra februar til mars i fjor falt prisene nesten ti prosent, men økte med 2,5 prosent fra februar til mars i år.

– Uten støtteordningen og den midlertidige reduksjonen i el-avgiften ville vi hatt en prisoppgang for elektrisitet inkludert nettleie på rundt 84 prosent i samme periode, sier Kristiansen til SSB.

Les også: Regjeringen åpner for mer vindkraft på land: – Dette kan vi ikke akseptere

Matvareprisene gikk ned

Matvareprisene sank med 1,4 prosent fra februar til mars, og er uendret siste år, ifølge KPI-tallene for mars.

I februar var det derimot kraftig hopp i matvareprisene, og de steg mye mer enn de pleier å gjøre i februar måned. Matvareprisene steg med hele 4,5 prosent fra januar til februar og med 0,8 prosent de seneste tolv månedene. Det er snakk om prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer.

Det er imidlertid vanlig at matvareprisene stiger 1. februar og 1. juli, som er de faste datoene kjedenes leverandører kan justere prisene sine.

Les også: 19 prosent høyere omsetning for dagligvarebransjen

Økning for varehandelen

Prisene på klær og skotøy steg med 4,1 prosent fra februar til mars i år, og fortsatte derfor fortsatte oppgangen fra januar - som var preget av mye salg. Det siste året er imidlertid økningen på bare 0,6 prosent.

Det er andre kategorier innen varehandelsbransjen som har hatt større økning det siste året, som prisene på møbler. Varer innen kategorien «møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo» hadde en prisvekst på 3,6 prosent fra mars 2021 til mars 2022.

Andre priser som har gått opp relativt mye det siste året er prisene på hotell- og restauranttjenester, samt materialer til vedlikehold og reparasjon av bolig.