Så langt i år har vi eksportert for mer enn i hele rekordåret 2021.

Oktober er tidenes beste enkeltmåned, og eksporten var opp 27 prosent fra samme måned i fjor. Forrige rekordmåned var i september. Det ble eksportert norsk sjømat for en halv milliard kroner om dagen i oktober.

– Norsk sjømateksport opplevde en historisk vekst i oktober. Verdien på 15 milliarder kroner er ikke bare en solid rekord. Det betyr at vi hver eneste dag i denne måneden eksporterte sjømat for i underkant av 500 millioner kroner. Det er enorme tall og forteller hvor viktig denne næringen er for Norge, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd.

Passerte fjoråret

Så langt i år har Norge eksportert sjømat for 123,9 milliarder kroner, 27,1 milliarder mer enn i samme periode i fjor.

– 25. oktober passerte vi eksportverdien for rekordåret 2021. Da var verdien for hele året på 120,8 milliarder kroner. Med en god utvikling i årets to siste måneder vil eksportverdien av norsk sjømat passere 150 milliarder kroner i 2022. Det er imponerende og nær en tredobling på ti år, sier Chramer.

Det har vært rekordhøy eksport av arter som laks, torsk, ørret, sei, hyse og reker. Rekordene har et dystert bakteppe.

Skygge over framtidsutsiktene

– Vi lever i en svært krevende og urolig tid, med høy matinflasjon og hard kamp om proteinene over hele verden. Dette har ført til historisk høye priser for norsk sjømat. I tillegg bidrar en svakere norsk krone i oktober til å løfte eksportverdien. Prisen i norske kroner blir høyere med en svakere norsk krone, forklarer Chramer.

Sjømatnæringen merker også at folk sliter med økonomien i de store markedene.

– Fra flere land meldes det om en nedgang i hjemmekonsumet av sjømat, samtidig som restaurantmarkedet opplever krevende tider. Forventninger om en betydelig svakere økonomisk utvikling kaster derfor en skygge over utsiktene framover, sier Chramer.

Fakta:

* Sjømateksporten i oktober hadde en verdi på 15,4 milliarder kroner, opp 3,3 milliarder (27 prosent) fra samme måned i fjor og opp 727 millioner kroner fra september, som var forrige rekordmåned.

* I oktober var det totalt 116 land som kjøpte norsk sjømat. Dette er like mange som i samme måned i fjor.

* De største markedene for norsk sjømateksport i oktober var Polen, USA og Danmark.

* USA hadde størst verdivekst denne måneden. Her var det en økning i eksportverdi på 581 millioner kroner, eller 83 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

* Norge eksporterte 133.105 tonn laks til en verdi av 10,6 milliarder kroner i oktober.

* Verdien økte med 2,7 milliarder kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

* Det er en vekst i volum på 5 prosent.

* Polen, USA og Frankrike var de største markedene for laks i oktober.

Kilde: NTB