Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ved utgangen av april skyldte husholdningene 3504 milliarder kroner. Denne gjelden omfatter bare husholdningenes innenlandske gjeld, den såkalte K2 (se definisjon nederst i artikkelen).

Ved utgangen av mars skyldte husholdningene 3489 milliarder kroner.

SSB skriver at det var en svakere gjeldsvekst for bedriftene, som ved utgangen av april skyldte 1803 milliarder kroner til innenlandske kreditorer.

Av publikums innenlandske gjeld står for øvrig 81 prosent av den totale gjelden av utlån fra banker og kredittforetak.

Stabil gjeldsvekst

Utlånsveksten til husholdningene de seneste tolv månedene er på 5,6 prosent. Denne veksttakten har vært stabil de seneste månedene. I mars var tolvmånedersveksten på 5,7 prosent, og veksttakten de seneste månedene har ligget mellom 5,5 prosent og 5,8 prosent.

Utlånsveksten til publikum, som også omfatter bedrifter, har fra april 2018 til april 2019 økt med 5,7 prosent.

De såkalte kredittindikatorene viser utviklingen i publikums gjeld. Den innenlandske kredittindikatoren K2 viser gjelden til norske kreditorer, mens kredittindikatoren K3 også inkluderer utenlandsgjelden.

Saken oppdateres.