I fjor avslørte forsikringsbransjen rekordmange forsøk på forsikringssvindel. Totalt forsøkte 1.157 personer seg og beløpet det ble forsøkt svindlet for er 314 millioner kroner.

Det kommer frem i en pressemelding fra Tryg forsikring.

– Sterkt fokus på forsikringssvindel medfører at flere sviksaker avdekkes. Svindlerne stjeler fra fellesskapet og det er vår plikt å avsløre slik svik. Denne kampen sparer ærlige kunder for millioner av kroner i ekstra forsikringspremie, sier utredningssjef Rune Skare i Tryg Forsikring i pressemeldingen.

Arrangerer skader

De fleste svindelforsøkene utføres av privatpersoner, som stod for 827 av alle sakene som ble avslørt i fjor. I alt stod de for svindelforsøk på 112,3 millioner kroner, som gir et snitt på 136.000 kroner per sak. Det frekkeste forsøket utgjorde sju millioner kroner.

– Dette er gjerne bygnings- og innboforsikring hvor enten en reell skade overdrives eller skaden arrangeres. Slik skade kan eksempelvis være melding om innbrudd eller brann, fortsetter Skare.

Han legger til:

- Vi har flere tilfeller hvor vi har avdekket at gjenstander kunden hevder ble stjålet ved innbrudd enten har blitt solgt, gjemt unna eller sågar tilbakelevert til butikken der den var kjøpt, fortsetter Skare.

Bløffer om helsen

Også innen helse er det flere som forsøker å lure til seg penger. I mange av disse sakene har ikke personene gitt det fulle bildet av sin helsetilstand da forsikringen ble tegnet. Svindelen blir ofte avdekket når de ønsker å utløse erstatning da gjennomgås den medisinsk dokumentasjon.

- I andre tilfeller blir folk skadd på fritiden, men oppgir at det skjedde i arbeidstiden for å bli omfattet av yrkesskadedekning som gir større erstatning. Ofte dreier slike saker seg om millionutbetalinger, og vi bruker store ressurser for å sikre at slik svindel blir avdekket, sier Skare i pressemeldingen.

Denne formen for svindel går gjerne over flere år, og beløpene kan derfor bli høye. Totalt utgjorde disse svindelforsøkene nærmere 140 millioner kroner.

Arrangerer bilkollisjoner

En av tre saker innen skadeforsikring dreier seg om bil.

– Vi ser en trend der kjøretøyene bevisst blir påført skader som utløser erstatning, såkalte arrangerte kollisjoner. Slik svindel er utfordrende å avsløre, men gode verktøy har gjort det mulig å foreta rekonstruksjoner som på en effektiv måte avdekker denne type kollisjoner, sier utredningssjefen videre.

Svindelforsøk innen motorkjøretøy beløper seg til av ca. 38 millioner kroner, eller i snitt 126.000 kroner per sak.

Unge og menn topper

Statistikken fra forsikringsbransjen viser at det er flest menn som blir tatt for forsikringssvindel. De står for 68 prosent av alle sakene, mot 32 prosent kvinner.

Det er aldersgruppen 20 til 29 år som topper svikstatistikken for personbil, innbo og reise, mens aldersgruppen 30 til 39 år topper svindeltallene for syke- og uføreforsikring.

– Det kan se ut som yngre forsikringstakere er noe mer tilbøyelig til å svindle enn de godt voksne, men vi finner altså svindlere i alle aldre og inntektsgrupper. Generelt blir de fleste svindelforsøkene avdekket internt, men vi mottar også en del tips, fortsetter Skare.

Forsikringsbransjen samarbeider også med NAV om å utveksle opplysninger der det er mistanke om svindelforsøk. I fjor politianmeldte også forsikringsbransjen et hundretalls personer for forsikringsbedrageri. En rekke personer ble dømt i sakene.

– Det å bli tatt for forsikringssvindel kan fort bli både ubehagelig og kostbart. Man taper gjerne all rett til erstatning, blir oppsagt som kunde og risikerer samtidig fengsel, sier Skare videre.

Reiseforsikring som er en klassiker innen forsikringssvindel, er den eneste kategorien hvor det er en nedgang.