Den norske 10-årige statsobligasjonsrenten trynet mandag med hele 0,13 prosentpoeng til 1,12 prosent. Det er det laveste nivået på nesten tre år, da norske statsobligasjonsrenter lå på et historisk bunnivå, og enda mer uvanlig:

De lange norske statsrentene ligger nå betydelig under de korte pengemarkedsrentene ( se nedenfor) og også under styringsrenten til Norges Bank på 1,25 prosent. Det kan gjøre fastrentelån billigere enn lån med flytende boligrenter.

- Norske renter følger utenlandske renter ned. Det skyldes mye opptrappingen av handelskrigen mellom USA og Kina og er derfor ikke noe norsk fenomen.

Begrenser nedgangen

- At Norges Bank fortsatt signaliserer renteøkning, begrenser nedgangen i de korte rentene. Det bidrar til at de lange rentene er lavere enn de korte rentene, uttaler sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB til Nettavisen Økonomi.

Den tiårige statsrenten har steget noe igjen tirsdag morgen, men noteres til lave 1,17 prosent etter at de amerikanske statsrentene steg noe mandag kveld norsk tid. Men nedgangen fra begynnelsen av januar er på over 0,6 prosentpoeng (se grafen under).

Les også: Panikk i rentemarkedet - nå er det gunstig å binde renten

De billigste fastrentelånene med rentebinding inntil 3 år ligger for tiden ifølge Finansportalen.no på 2,6-2,7 prosent. Det er på nivå med de billigste boliglånene med flytende rente som tilbys individuelle kunder. Medlemsorganisasjoner har kollektivavtaler som der du kan få enda gunstigere renter.

Mot norrmalt

Et normalt rentemarked i Norge er at lån med lengre løpetid har høyere renter. Dette må sees fra investors/långiver side:

Usikkerheten rundt tilbakebetaling blir større jo lengre løpetiden er, i tillegg vil långiver ha noe kompensasjon for inflasjonstap. Renteavkastningen blir mindre verdt over tid som følge av inflasjon.

- Styringsrenten er normalt den laveste renten i det profesjonelle rentemarkedet. Dette er renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank og ligger for tiden på 1,25 prosent, etter å ha blitt satt opp tre ganger siden i fjor høst.

Følger Norges Bank

- De korte pengemarkedsrentene er rentene bankene betaler for usikrede lån med løpetider fra 1 uke til 6 måneder. Disse rentene påvirkes i stor grad av styringsrenten og er viktige signalrenter for de flytende boliglånsrentene. Spesielt gjelder det renten på lån med 3 måneders løpetid.

Les også: Rentepanikk - økonomene er skråsikre

3-måneders pengemarkedsrenter er over tid ventet å ligge 0,4 prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Mandag lå 3-månedersrenten på 1,62 prosent, 0,37 prosentpoeng høyere. Med andre ord helt normalt, og 3-månedersrenten har økt gjennom sommeren. Det kan komme en ny renteheving i september fra Norges Bank.

- Obligasjonsrentene ligger vanligvis noe høyere enn pengemarkedsrentene. De norske obligasjonsrentene styres i stor grad av utviklingen i tilsvarende amerikanske og tyske renter, som altså har falt.

Obligasjonsrentene påvirker indirekte boliglån med fast rente gjennom renteforretninger bankene må gjøre i det profesjonelle rentemarkedet.

Ikke siden finanskrisen

Og nå ligger altså den tiårige norske statsobligasjonsrenten lavere enn styringsenten til Norges Bank på 1,25 prosent. Vi må tilbake til finanskrisen i 2008 sist gang det skjedde. Da ventet et kraftig rentefall.

En såkalt negativ rentekurve, altså at lange renter er lavere enn korte renter, kan både indikere et fall i styringsenten, som det har gjort i USA. I verste fall kan det bety nedgangstider i økonomien.

Norges Bank har varslet ytterligere en til to rentehevinger det nærmeste året, som er stikk i strid med renteutviklingen i andre land. En rekordsvak norsk krone er med på å gjøre disse rentehevingene mulig.