Gå til sidens hovedinnhold

Ny runde for SAS i retten

Over 300 tidligere Braathens-ansatte krever å få overført sine betingelser til et selskap som jobber for sammenslåtte SAS Braathens. Neste uke starter ankesaken i lagmanssretten.

Tirsdag 11. januar klokken 09.00 starter ankesaken for de tidligere Braathens-ansatte i Borgarting lagmannsrett, skriver fagforbundet Handel og Kontor i en pressemelding.

Over 300 ansatte krever å få videreført ansienniteten og stillingsprosenten som de hadde i Braathens til SAS SGS.

Det er satt av 12 dager til saken, men den kan være avsluttet før tiden.

Kjernen i saken er om overføringen er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse eller ikke. LO mener at oppsigelsene er ugyldige, i tillegg til at alle de tidligere Braathens-ansatte må få tilbake alle betingelser de hadde før sammenslåingen.

-Saken er av så stor prinsipiell betydning at jeg ikke ser bort fra at den vil gå helt til Høyesterett, sier faglig sekretær Egil Chr. Bøckmann i Handel og Kontor i meldingen.

SAS kjøpte Braathens i 2002, og samordnet bakketjenestene gjennom at Braathens outsourcet sine tjenester. Dermed mistet tidligere Braathens-ansatte mange av rettighetene og betingelsene de hadde hatt ved overgang til SAS. I tillegg ble mange nedbemannet, og de fleste andre måtte søke på tilsvarende stillinger i det nye selskapet. Enkelte fikk også helt nye arbeidsoppgaver.

Da saken ble behandlet i Asker og Bærum tingrett i fjor høst, var dommerne uenige om utfallet. Flertallet kom imidlertid til at at de tidligere Braathens-ansatte ikke hadde krav på å få overført sine rettigheter i Braathens til SAS. Unntaket var 40 ansatte som jobbet i Molde og Kristiansund.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot