Det er en noe forenklet konklusjon av elbilpolitikken i Norge basert på en fersk analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Forskerne Torstein Otterlei Fjørtoft og Geir Martin Pilskog konkluderer med at det er fjerdedelen i befolkningen som tjener best som får den største økonomisk gleden av skatte- og avgiftsfordelene fra elbilpolitikken.

Det er ifølge forskerne 15 ganger flere elbiler per voksen i de rikeste husholdningene enn i husholdninger med lav inntekt. Totalt var det i fjor 195.000 elbiler som rullet rundt på norske veier.

Les også: Elbilsalget eksploderer - Statkraft har gode nyheter om strømprisen

Enorm forskjell

I 2018 var det 27 ganger mer vanlig med elbil blant husholdninger med de 25 prosent høyeste inntektene enn de med de 25 prosent laveste inntektene. 16 prosent av høyinntektshusholdningene hadde minimum en bil å kjøre med. Den tilsvarende andelen for de som tjener dårligst var marginale 0,6 prosent.

Elbileierne var i 2018 totalt favorisert med 4,2 milliarder kroner, i form av fritak for merverdiavgift, engangsavgift og redusert årsavgift.

Forskerne skriver at den sosiale profilen til elbileierne hare endret seg noe gjennom årene. Men tendensen er den samme, 6 prosent av husholdningene med de høyeste av inntektene kjøpte en ny elbil i fjor, den tilsvarende andelen i de med lavest inntekt var bare på 0,3 prosent.

De to SSB-forskerne mener dette ikke er så overraskende, ettersom husholdninger med høy inntekt eier langt flere biler totalt, og at bilene de eier også i snitt der nyere.

Les også: Ny oppdagelse kan gi en kraftig forbedring av dagens elbilbatterier

Mest populær uansett

Men elbilene er også mer populære hos de rikeste, også hvis vi korrigerer for at disse kjøper flere biler. Over halvparten av de nye bilene til rikingene i fjor var elbiler, mens den tilsvarende andelen for husholdninger med lav inntekt var en tredjedel.

Grafen under viser andelene av nye elbiler i fjor, fordelt på de ulike inntektsgruppene.

Kilde: SSB

De rikeste husholdningene (topp 25 prosent) kjøper altså flere elbiler enn fossilbiler, mens de med lavest inntekt har en klar overvekt av fossilbiler. En av årsakene er sannsynligvis at elbiler med lang rekkevidde er dyre sammenliknet med de billigste bensin- og dieselbilene.

SSB-forskerne skriver at en billig fossilbil med tilnærmet ubegrenset rekkevidde koster mindre enn en elbil som har batterikapasitet til å oppfylle et liknende transportbehov.

Les også: Kraftig fall i elbilsalget

Lavere priser

Produseres det mange nok elbiler, vil kostnaden per elbil falle i takt med større volumer. Lave avgifter i Norge på elbiler har ført til et høyt salg her i landet sammenliknet med andre land.

Så selv om det hittil er de rikeste husholdningene som har kjøpt elbiler, kan større volumer redusere prisene, slik at det blir mulig for flere å kjøpe disse bilene.

SSB-forskerne mener at dersom brukte og rimeligere elbiler blir tilgjengelige,er avgiftsfritakene indirekte også bra for de som ikke tjener så bra.

Men, et prishopp på brukte elbiler kan bli resultatet hvis myndighetene fjerner fritaket for eksempelvis merverdiavgiften.