For tre uker siden oppjusterte Statnett farenivået i Sør- og Vestlandet fra grønt til gult nivå for første gang siden 2013. Det betyr at det er opp til 20 prosent risiko for strømrasjonering. Årsaken er historisk lite vann i vannmagasinene

Fire dager senere ble strømkabelen til Norge og Storbritannia koblet sammen, da Statnett åpnet den nye strømkabelen North Sea Link.

Les også: Nå åpner den nye utenlandskabelen til England. De har ekstremt høye strømpriser

I starten har de bare åpnet for halvparten av kabelens kapasitet, maksimalt 700 MW. Før jul regner de med at kapasiteten vil dobles.

Full eksport

Siden kabelen ble åpnet, har maksimal tilgjengelig kapasitet blitt utnyttet nesten hele tiden. Bare i en håndfull timer har eksporten ikke gått for fullt, og så langt har det ikke blitt importert strøm fra Storbritannia til Norge.

Tall fra Statnett viser at strømkabelen i forrige uke sto for 40 prosent av norsk netto-eksport av strøm, og at den også gikk for fullt da Norge mandag morgen opplevde ekstrempriser på strøm - og fortsetter tirsdag.

Norge eksporterte 288 GWh mer strøm enn vi importerte, og North Sea Link-kabelen sto for 113 GW av dette.

Mener Norge bør holde igjen eksport

Til bransjenettstedet Europower, sier direktør for energihandel i Akershus Energi, Sigvald Maldal, at Norge nå bør holde tilbake på krafteksporten.

– Man bør egentlig holde igjen vann i Sør-Norge og ikke eksportere på natten til Tyskland. Det er vanskelig å spare vann på så høye priser, men man må se på totalen, så man ikke kommer for langt ned til vinteren, påpeker han.

– Jeg mener faktisk at prisen i Sør-Norge burde vært høyere. Ikke fordi det er ønskelig at den er det, men fordi man skal være forsiktig med å eksportere hele døgnet i fra Sør-Norge med den situasjonen vi har nå, påpeker Maldal.

Han frykter at vi til vinteren kan få enda høyere ekstrempriser:

– Det er kommet en del vann i det siste, men det er en svak ressurs å gå inn i vinteren med. Blir Tyskland og England liggende på det nivået de har nå, og gassprisene ikke kommer særlig ned, vil det bli vanskelig å få prisene langt nok ned. Da har man ikke vann nok til å eksportere gjennom hele vinteren, sier han.

Overfor Nettavisen ønsker ikke Maldal å utdype sine uttalelser ytterligere, men henviser til det han sa til Europower.

Vil strupe kabelen til England

Eksport til utlandet var tema på Politisk Kvarter tirsdag morgen. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) mente man ikke kunne gjøre noe med eksporten som nå pågår, samtidig som vannmagasinene er svært lave:

- Det er et relativt komplisert spørsmål. Vi kan ikke redusere det på bakgrunn av prisregulerende hensyn alene, det er ikke så enkelt, sa Persen, som ikke svarte på spørsmål om hun hadde myndighet til det.

Nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Sofie Marhaug (Rødt), mener derimot Norge nå både må strupe eksporten og reforhandle avtalen med England:

- Vi har alltid hatt utveksling med utlandet. Det som er nytt, og som det kan bli mer av, er at det blir stadig mer krafteksport, selv om vi er selvforsynte med ren kraft. Den som må betale den prisen er strømkundene, mens staten og kraftkommunene kan ta ut gode utbytte.

- Det oppleves veldig urettferdig for mange. Det er noe med svingningene i markedet som er et stort problem for mange, ikke bare for dem som mottar bostøtte, men det er mange som faller helt utenfor den ordningen. Inkassobyråene har allerede varslet at vi får en storm med gjeldsslaver, det har vi sett tidligere når svingningene slår til. Det ønsker vi å gjøre noe med ved å bremse krafteksporten, sier Marhaug.

Marhaug, la sammen med Bjørnar Moxnes, i forrige uke frem et forslag i Stortinget. Der ber de regjeringen «benytte seg av de mekanismene som ligger i inngåtte avtaler» om å begrense krafteksporten for å unngå at fyllingsgraden skal synke ytterligere.

Utlignet priser i Norge og Storbritannia

Det er fortsatt noe uklart hvordan den nye strømkabelen påvirker strømprisene i Norge, da man ikke vet hvordan prisene ville vært uten denne eksporten.

Det som derimot er klart er at prisen i området hvor strømkabelen forlater Norge har blitt presset opp. Frem til kabelen åpnet hang de tre prisområdene i Sør-Norge tett sammen med hverandre, men etter åpningen har prisforskjeller mellom Sørlandet og resten av landet blitt langt mer vanlig.

Les også: Nye ekstrempriser på strøm på tirsdag

Tall fra strømbørsen Nordpool viser samtidig at prisforskjellen mellom Sør- og Nord-Norge har blitt betydelig større gjennom de siste ukene. Før åpningen av kabelen var prisen omtrent dobbelt så høy i Oslo sammenlignet med Tromsø, mens den mandag er nesten syv ganger så høy.

Det er uklart hvor mye av denne økningen som handler om eksport, og hvor mye som handler om økt vindproduksjon nord i både Sverige og Norge.

Statnett: - Eksporterer ikke mer samlet sett

Kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett mener åpningen av strømkablene til England har vært fornuftig.

- Vi ser så at nettoeksporten fra Norge i forrige uke var lavere enn den har vært hittil i år, også mens prisene har vært høye. Det er altså ikke høyere netto-eksport med en ny kabel til England enn før den kom i drift, men vi ser at hele 40 prosent av den eksporten gikk til britene i forrige uke. Dette understreker det vi har sagt om å innføre en ny kabel: Det betyr ikke at vi eksporterer mer samlet sett, men at kraftflyten endres, sier Gilje.

Han forteller at noe av prinsippet er at Norge fungerer som et transittland for strøm. I forrige uke ble det importert en god del strøm fra Sverige, samtidig som det ble eksportert til blant annet Storbritannia.

Kabelen har i utgangspunktet dobbelt så høy kapasitet, og Gilje forteller til Nettavisen at eksporten via kabelen sannsynligvis ville vært dobbelt så stor om de teknisk hadde åpnet for det - men at det da hadde ført til at det ble eksportert mindre til andre land.

- Prisen i England er langt høyere enn i Norge de aller fleste timer, og det gjør at Statnett tjener godt på det vi kaller flaskehalsinntekter - en kan kalle det en slags bompenger på kabelen. Jo høyere prisforskjell, jo høyere inntekter. Disse inntektene brukes til å betale ned investeringen i kabelen, og overskuddet etter det går til redusert nettleie. Det kommer norske kunder til gode, mener Gilje.

Han mener det ikke er noen dramatikk i det at farenivået for kraftmarkedet er økt til gult nivå:

- Vi har gitt et signal om at det er noe strammere kraftsituasjon i deler av to prisområder enn det vi vanligvis har, og dette er blant annet for å gjøre kraftprodusentene oppmerksom på dette. Det betyr ikke at det er fare for forsyningssikkerheten gjennom vinteren, og det er viktig å understreke at utveksling med andre land er en viktig brikke i det norske kraftsystemet.

Les også: Så mye dyrere blir alkohol, tobakk, drivstoff og elbil i 2022