Snus blir stadig mer populært mens røyking er på vei ut. I den yngste aldersgruppen er det en av fire menn som snuser, og 15 prosent av kvinner.

Stadig flere begynner også direkte på snus fremfor at de bruker det som røykesluttprodukt. I perioden 2016-2018 var det 33 prosent av menn og 40 prosent av kvinner som ikke hadde røyket før de begynte med snus.

Les mer: Forskere: Snus kan hjelpe mot koronaviruset

I strupen på offisielle råd

En ny studie fra professor Cecilia Magnusson ved Karolinska Instituttet i Stockholm går rett i strupen på de offisielle rådene fra norske helsemyndigheter.

Ifølge studien fører moderat bruk av snus til redusert risiko for å utvikle kreft i munnhulen.

Det er stikk i strid med Folkehelseinstituttets (FHI) rapporter. I deres siste rapport konkluderte FHI med at det var «sannsynlig økt risiko» for kreft i spiserøret og bukspyttkjertelen.

Studien fra Sverige er gjennomført gjennom svensk samarbeid om helseeffektene av snus, (SCHESU) og gjort ved å se på 9 ulike aldersgrupper med snusere, med totalt 418.383 svensker som bruker snus.

Allerede har instituttet funnet at svensk snus, altså snusen vi er kjent med i Norge, ikke var knyttet til bukspyttkjertelkreft. De har også skrevet at snus ikke førte til økt risiko for diabetes type 2 - noe norske FHI har hevdet.

Les mer: Koronaviruset gir kraftig snusboom: Enkelte kunder bestiller 100 bokser

Ingen økt risiko

Den nye analysen hevder at det er ingen økt risiko for kreft i munnhulen med moderat snusbruk, som instituttet definerer som fem snusbokser i uken. I gjennomsnitt bruker en svensk snuser 3,5 bokser i uken.

Faktisk hevder studien at moderat bruk ikke bare ikke er knyttet til økt risiko, men faktisk reduserer risikoen for kreft i munnhulen.

FHI har gjennomført flere systematiske gjennomganger av forskningen på snus. Ifølge dem er det sannsynlig at bruk av snus øker risikoen for kreft i spiserøret og bukspyttkjertelen, og det er mulig at snus øker risikoen for kreft i magesekken og endetarmen.

Les mer: Studier overrasker: Hvor farlig er egentlig snus? (+)

Når det gjelder diabetes type 2 mener FHI det er sannsynlig at høyt forbruk av snus øke risikoen.

Etter funn fra franske forskere om at røykere har redusert risiko for både smitte, og utvikle et alvorlig sykdomsforløp som følge av koronaviruset, har svenske forskere fått i oppdrag å undersøke om snus kan bidra mot koronaviruset.

– Svakheter

Overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret sier snus ikke kan frifinnes for mistanken å gi økt risiko for munnhulekreft på grunnlag av denne studien.

– Funnene i den nye svenske samleanalysen har de samme svakheter som ble påpekt for flere av de studiene som ble referert i Folkehelseinstituttets rapport om helserisiko ved snusbruk.

– I den nye svenske samleanalysen ble det «justert for røyking», uten at forskerne hadde gode data for hvor mye og hvor lenge røykerne (eller dobbeltbrukerne av snus og røyk) faktisk har røykt. Det kan forstyrre og skape skjevheter i resultatene, og denne svakheten påpekes også i studien.

Han mener også svenskene ikke har god nok kontroll på hvordan tobakksvanene kan være endret i løpet av studien.

– Det er også andre svakheter i studien, slik som lang oppfølgingstid av mange unge menn, uten at man vet hvem som kan ha sluttet å røyke eller å bruke snus. Funnene i den svenske studien er derfor ikke overraskende, selv om risikoen for kreft i munnhulen er godt kjent fra bruk av andre typer snus og røykfri tobakk, blant annet i USA, sier Grimsrud.