Svenskene er dem som forsker desidert mest på snus. En fersk studie fra SBU i Sverige har imidlertid vekket oppsikt. Forskerne hevder nemlig at snus kan føre til mer røyking.

Dette strider med etablerte studier som viser hvordan en stor andel røykere har stumpet røyken på grunn av snus.

Les mer: Studier overrasker - hvor farlig er egentlig snus? (+)

– Snus er den mest brukte metoden for å slutte å røyke, sier forsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet i et notat han har delt med Nettavisen.

Lund er en av Norges fremste forskere på folkehelse, og ble hentet inn som ekstern fagfelle for å vurdere rapporten.

Han går langt i kritikken av studien.

– For meg ser det ut til at SBU har valgt ut studier som gir et ønsket resultat, sier han.

Les mer: Ny studie: Snus reduserer risikoen for kreft

Går langt

– Jeg har forsket på tobakksvaner i 35 år. Jeg mener konklusjonen ikke er forenlig med kunnskapen på dette området, sier Lund.

Studien er gjennomført som en befolkningstudie. Med andre ord har SBU fulgt mange brukere av både snus, røyk og andre over tid. Lund mener at ved å ikke ta hensyn til andre studier og andre funn, har funnene blitt forkludret.

Han peker blant annet på at studien inkluderer «dobbeltbrukere». Personer som bruker både snus og røyk ved starten av studien, og at ved at de ikke slutter å røyke til fordel for snus, bruker forskerne som et argument for at snus fører til røyking.

Den norske toppforskeren har i en årrekke studert tobakksvanene hos nordmenn. Selv om ingen anbefaler noen å begynne med snus, kan det være det mest effektive røykesluttproduktet. Ettersom det er mellom 80-90 prosent mindre farlig enn røyk, vil det dermed gi en stor helsegevinst om flere røykere byttet til snus.

Les mer: Forskere: Snus kan hjelpe mot koronaviruset

Annerledesland

For mange er alternativet med å kutte nikotinprodukter helt for vanskelig, og dermed fortsetter de å røyke.

Flere funn Lund har gjort gjennom forskningen han har gjort på tobakksvaner viser følgende hovedfunn:

  • Snus er den mest brukte metoden for røykeslutt.
  • Andelen som faktisk klarer å slutte med røyking er langt høyere blant dem som bruker snus enn dem som ikke bruker det.
  • Fem år etter røykeslutt er snusere i langt større grad røykfrie enn personer som ikke snuser.
  • Folk som bruker snus for å slutte å røyke klarer det i langt større grad enn dem som bruker andre nikotinprodukter, som for eksempel nikotintyggegummi.

Les mer: USA: Grønt lys for å markedsføre snus som mindre skadelig enn sigaretter

Spesielt trekker Lund frem i sin kritikk av studien at andelen som røyker har minsket parallelt med at flere har begynt å snuse. Det er også hovedforklaringen til hvorfor Sverige og Norge er på bunnen i røyking i europeisk sammenheng.

Det svenske forskningsinstituttet SBU sier de står inne for rapporten. På spørsmål om hvorfor de har utelatt andre studier, svarer de:

– Vi må gjøre avveininger for hvilke studier som skal inngå i en oversikt. I SBUs rapport har vi valgt å inkludere studier som følger individer over tid. Da konstaterer vi, ut fra de data som inngår i våre analyser, kan vi ikke avgjøre om det er sammenheng mellom snus og røykeslutt, sier kommunikasjonssjef Anna Björklöf til Nettavisen.