En ny undersøkelse, utført av Respons Analyse på vegne av Fretex Jobb, avdekker årsakene til at mange sliter med å få seg jobb.

Nyutdannede eller andre som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet er blant dem som sliter mest.

- Det er stor fare for å havne utenfor arbeidslivet, og spesielt mangel på erfaring, nettverk og kontakter er en stor utfordring, sier Dag Atle Meinich-Bache, daglig leder i Fretex Jobb og Oppfølging, til Nettavisen.

Resultatet av undersøkelsen er spesielt negativ for studenter.

- Tallene er nedslående for studenter, for manglende erfaring og nettverk er helt normalt når man nettopp er ferdig med studier, sier han.

Undersøkelsen hadde 1616 respondenter, i alderen 18 til 63 år, i befolkningsundersøkelsen, og 305 i arbeidsgiverundersøkelsen.

Varsko til politikerne

Meinich-Bache sier at det er et stort spenn av nordmenn som havner utenfor arbeidslivet. Han trekker frem unge som ikke har fullført utdannelse, noen som har slitt med psykisk helse, eller at man har en sykdomshistorikk som har gjort at man ikke har klart å være i jobb på noen år. I tillegg har strukturelle endringer i flere bransjer medført at mennesker har mistet sin eksisterende jobb.

Fretex Jobb bistår disse til å klare å komme seg ut i jobb eller inn på et studieløp om man mangler utdanning, og derfor var det viktig for dem å kartlegge årsaken til at det er vanskelig å komme seg ut i arbeidslivet igjen.

- Vi oppfordrer arbeidsgivere til å ta en prat med jobbsøkere som de vanligvis ikke ville rangert øverst i bunken når de går gjennom CV-ene, sier han.

- De må være mer åpen for å ta inn noen de ikke ville tatt inn. Men det handler om kunnskap og forståelse for hvorfor noen havner utenfor arbeidslivet, påpeker han.

Manglende erfaring og nettverk er imidlertid ikke det eneste problemet. 4 av 10 nordmenn synes det er vanskelig og skrive jobbsøknad, og 37 prosent av disse synes stillingsannonsene stiller urealistiske krav som gjør det vanskelig å søke jobb. Kvinner topper statistikken - 76 prosent i forhold til 68 prosent av mennene.

Les også: Disse CV-tabbene må du ikke gjøre (+)

Når man ser stillingsannonser med altfor høye krav mener Meinich-Bache at det bør gå ut et varsko, når det i tillegg til at det er utfordrende å få jobb på grunn av manglende erfaring og nettverk.

– Når vi ser disse resultatene, mener jeg det bør være et tydelig varsko til politikerne. Vi må ta vare på de som faller utenfor, og gjøre enda mer for å inkludere de unge. Heldigvis sier rapporten at de unge under 35 er mye mer åpne for å ta imot hjelp, så det bør være mulig å snu denne trenden, sier Meinich-Bache.

Tallene viser at kun en tredjedel under 35 år aldri har fått hjelp i jobbjakten, mens 54 prosent av de mellom 35 og 54 år, og to av tre over 55 år har aldri takket ja til hjelp i disse prosessene.

Slik kan du bygge nettverk

Hvor skal du begynne for å få jobben du vil, når du verken kjenner noen eller har den rette kompetansen eller mangel på erfaring? Da har Meinich-Bache et tips til deg.

- Du bør ringe potensielle arbeidsgivere og spørre om å få komme på en kopp kaffe og ta en prat om arbeidsmuligheter. Ikke åpne samtalen med å spørre om «har du en jobb til meg?», råder han.

- Det gjelder å bygge nettverk og få innspill. Du kan jo håper på at sjefen eller den ansatte i bedriften du tar kaffekoppen med, kan gi deg fem andre ledetråder til en potensiell jobb, fortsetter han.

Trine Larsen, hodejeger i Hammer & Hanborg, er enig i at det helt klart er viktig å bygge nettverk for å få jobb.

- Enten du er i jobb eller skal ut i jobb, er det viktig å bygge relasjoner. Da kan det dukke opp muligheter du ikke visste om, sier hun.

Det trenger heller ikke å være så vanskelig å bygge nettverk som du kanskje tror.

- Oppsøk arenaer og miljøer innenfor bransjen eller fagfeltet du vil jobbe. Det finnes blant annet flere relevante organisasjoner du kan melde deg inn i, hvor du kan møte nye folk og bygge nettverk, sier Larsen.

Meinich-Bache håper det kan bli større aksept for folk som har havnet utenfor A4-livet, og at arbeidsgivere ser verdien av mangfold. Undersøkelsen viste nemlig at mange gruer seg til intervjusituasjonen om de har vært utenfor arbeidslivet en stund.

- I intervjusituasjon må du gjerne forklare hva du har gjort de to årene du har har vært utenfor, eller hvorfor du ikke har jobbet. Og da blir arbeidsgiver fort skeptisk, sier han.

Les også: Ekspertenes tips: Slik skriver du vinner-søknaden (+)

Vinnerbransjen

Larsen i Hammer & Hanborg sier at de ser at det er kommet så mange nye jobber i samfunnet som gjør det umulig for bedrifter å få folk med lang erfaring.

- Det blir mer og mer umulig å få arbeidstakere som har riktig kompetanse, men som har ti års erfaring. Derfor er det utrolig viktig å begynne å se nytt på kompetanse, sier hun.

Kompetanse er ikke bare hvilken erfaring eller utdanning du har, men også relevante ferdigheter du har tilegnet deg gjennom for eksempel gaming, i tillegg til at motivasjon er veldig viktig, påpeker hodejegeren.

- Arbeidsgivere må begynne å se mer på hvilken kompetanse du må ha og hva du kan lære underveis i jobben. Det går ikke an å rekruttere på gamlemåten lenger, sier hun.

- Men er arbeidsgivere åpne for det da?

- En del er det, men det er også mange som ikke er det. De kommer til å slite, og ha mangel på kompetanse framover.

Så hva er vinnertipset til deg som jobbsøker? Jo, det er å søke deg i det Larsen mener vil bli «vinnerbransjen» for de som vil være sikret jobb.

- Kjør på med ikt-utdanning eller kurs, så blir det jobb. De neste årene kommer det til å være så mange jobber innen it-bransjen, sier Larsen.

Hun viser til at 1 av 4 IT-jobber kommer til å stå ubesatt i 2030, som følge av mangel på avansert IKT-kompetanse, ifølge en tidligere rapport fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. En rapport fra Abelia viser at vi må opprette 1760 studieplasser allerede i år for å dekke kompetansegapet.

Klarer ikke å vise hva de kan

Larsen erfarer imidlertid at noe av problemet til enkelte arbeidssøkere er at de ikke klarer å formidle kompetansen sin.

27 prosent av arbeidsgiverne i undersøkelsen til Fretex oppga at de tror dårlig skrevet jobbsøknad er årsaken til at arbeidssøkere sliter med å få jobb. Tallet for en dårlig skrevet CV er 19 prosent.

Hodejeger Larsen har opplevd flere som har mye relevant kompetanse til en jobb de ønsker, men som ikke klarer å se det selv - eller formidle det på en god måte i søknadsprosessen.

- Har du hatt ekstrajobber gjennom studiene, hvor du har erfaring eller lært noe som kan være relevant, trekk det fram. Er du dritgod på gaming, kan det også si noe om hvordan du tenker eller hva du kan, sier hun.

- Mye kan være relevant, men det er noe mange ikke tenker over, påpeker Larsen.

Noen ganger har også arbeidssøkere urealistiske forventninger til hvilken jobb man kan få, så det er også viktig å være bevisst på at kan være et problem.

Må bevilge mer penger

Koronapandemien har ført til at mange har mistet jobben eller blitt permittert i en lang periode. Arbeidsledigheten er fremdeles på et høyt nivå sammenliknet et normalt nivå, viser nye SSB-tall i september. Beregningene til SSB viser at arbeidsledigheten blir 4,7 prosent regnet som årsgjennomsnitt i 2021.

Det spås at ledigheten vil falle til rundt 4,2 prosent i 2023. Først da anslår SSBs prognoser at arbeidsledigheten vil være tilbake på det som regnes som et mer normalt nivå og på linje med gjennomsnittet så langt på 2000-tallet.

Meinich-Bache mener det er en lang vei å gå for å få flere ut i jobb, og etterlyser sterkere arbeidsinkluderingspolitikk.

- Vi må prøve å påvirke politikerne i større grad, for å få dem til å se at det er smart for samfunnets del, om vi investerer 100-200 millioner mer til å få flere i jobb, sier han.

- På sikt vil det kunne gi tilsvarende beløp i skatteinntekter. Så det er en investering, sier han.

Meinich-Bache mener regjeringen bør bevilge mer penger til arbeidsinkluderingsbedrifter, slik at arbeidsledige kan få mer hjelp til å komme seg inn i arbeidslivet.

- Vi i Fretex jobb skaper et nettverk med aktuelle bedrifter, og da må politikerne øke rammene for at Nav kan bruke oss som har nettverk som vil være viktig for arbeidssøkere, sier han.