Finanstilsynet er torsdag ute med sin årlige boliglånsundersøkelse. Tilsynet vil stramme inn på reglene i utlånsforskriften, de mener for mange har for høye lån i forhold til inntekten. Mange som tar opp lån, stanger i taket på maksimalt fem ganger inntekten i samlet gjeld. Egenkapitalen er lav, som gjør de utsatte for renteøkninger.

Og i årets undersøkelse skriver Finanstilsynet at en betydelig del av nye boliglån tas opp av låntakere som har høy samlet gjeld i forhold til inntekten. Samtidig har de svak betjeningsevne eller et boliglån som utgjør en høy andel av boligens verdi.

– Disse låntakerne kan være særlig utsatt for å få gjeldsproblemer ved økte renter, lavere boligpriser og bortfall av inntekt, sier direktør for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud i Finanstilsynet i en pressemelding

Les også: Skrekk-tall om boligmarkedet: - Dette er bekymringsfullt

Tre av fire

Nesten halvparten av innvilget lånebeløp gis til låntakere med gjeldsgrad over 4. Litt over en fjerdedel av lånene ble gitt til låntakere med gjeldsgrad over 4,5. Det betyr at tre av fire som tar opp boliglån har en gjeld som er minimum fire ganger inntekten, Andelene er om lag uendret fra fjorårets undersøkelse.

– Årets boliglånsundersøkelse viser samme høye gjennomsnittlige gjeldsgrad som i fjor blant låntakere som tar opp nytt boliglån, og en stor del av gjelden tas fortsatt opp av låntakere med høy gjeldsgrad, sier Kongsrud.

Les også: Den gylne grensen for avdragsfrihet: – Hvis du har det er det ganske enkelt

Gjennomsnittlig belåningsgrad (lån som andel av boligverdien) er på 64 prosent for nye nedbetalingslån og 46 prosent for nye rammekreditter. Det er om lag samme nivå som de siste årene.

Gjennomsnittlig gjeldsgrad blant førstegangskjøpere har økt til 387 prosent i årets undersøkelse. En av ti førstegangskjøpere har nå over fem ganger inntekten i gjeld, drøyt seks av ti har over firegangeren.