*Nettavisen* Økonomi.

Nye jubeltall for Trump

GLEDELIGE JOBBTALL: President Donald Trump kan glede seg over nye gledelige sysselsettingstall.  Foto: AP / NTB scanpix

Tallene fra den amerikanske økonomien tar ekspertene på senga. Men norsk ekspert advarer.

03.05.19 15:53

Første fredag i hver måned offentliggjøres ett av de viktigste nøkkeltallene i verden: De amerikanske ledighetstallene og veksten i sysselsettingen utenfor jordbrukssektoren.

Og apriltallene viser at sysselsettingen i foregående måned økte med 263.000 personer. Arbeidsledigheten ved utgangen av april var på 3,6 prosent. Det er den laveste ledigheten siden desember 1969.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets kaller de seneste ledighetstallene for «overraskende bra». Men det er også noe dårlig nytt, som demper vekstutsiktene fremover

Svakere

- Nedgangen i ledigheten skyldes primært at yrkesdeltakelsen har falt, etter at den steg noe i slutten av fjoråret. Nå er deltakelsen falt tilbake til nivået den kom fra. Vekstutsiktene sett fra arbeidsmarkedssiden er svakere enn det vi trodde, sier Andreassen til Nettavisen Økonomi.

Fakta

Dette skjedde i desember 1969:


Antall ledige personer i forrige måned falt med 387.000 til 5,8 millioner, ifølge amerikanske statistikkmyndigheter. Sektorene som har en god vekst i sysselsettingen er blant annet bygningsbransjen, helsepleie og høyt utdannede fagfolk.

Mangler folk

Andreassen tviler på at det er så mye mer å gå på i den amerikanske økonomien, fordi det nå er mangel på arbeidskraft

- Bedriftene i USA har ikke meldt om større mangel på arbeidskraft siden disse målingene startet på midten av 80-tallet. Det er bare brå en oppbremsing i økonomien som kan holde lønnsveksten nede, advarer sjeføkonomen.

- Arbeidsmarkedet er i ferd med å bli tømt, og mangelen på arbeidskraft er det viktigste problemet, sier Andreassen

Klart over forventningene

Ekspertene hadde i gjennomsnitt (konsensus, red.anm.) ventet en sysselsettingsvekst på 185.000-190.000 personer og en uendret ledighetsrate på 3,8 prosent.

- Hvordan vil du beskrive den økonomiske politikken til Donald Trump?
- Stimulansene til økonomien er kommet fullstendig forkjært, de kommer på toppen av en høykonjunktur. Vi ser effekten av ekspansiv finanspolitikk, der han bruker masse statlige penger. Da blir effekten god på kort sikt, men det er helt avgjørende at det er enorme beløp som er tilført økonomien, svarer Andreassen.

- Dette skaper vekst på kort sikt. Men å gjøre det på toppen av en høykonjunktur, fremstår for de fleste som idioti, fortsetter han.

Det positive er at produktivitetsveksten i den amerikanske økonomien er bra. Andreassen anslår den underliggende veksten her til 1,5-2 prosent, mens i Norge er den til sammenlikning noe under 1 prosent.

Eneste håpet

- Produktivitetsveksten kompenserer nå for en lavere vekst i antall timeverk. Det eneste håpet for amerikansk økonomi fremover er produktiviteten, hevder Andreassen. Han mener det kan demme opp for mangelen på arbeidskraft og det som etter alt å dømme vil slå ut i en høyere lønnsvekst.

Det amerikanske rentemarkedet reagerte ikke nevneverdig på de sterke tallene som kom fredag.

Ikke sannsynlig

- Hva tror du dagens ledighetstall betyr for rentesettingen fremover?
- At sentralbanken kutter renten, virker ikke særlig sannsynlig. Da må vi se helt andre tall fra arbeidsmarkedet. Men jeg tror ikke at disse ledighetstallene vil få noen betydning for sentralbanken de neste månedene, så lenge prisveksten i USA ligger under målet.

- Så langt er ikke lønnsveksten er urovekkende høy, og en fallende arbeidsledighet er ikke nok til å sette opp rentene med en gang. Men det er mer sannsynlig at rentene skal opp enn ned. Vekstmomentet i økonomien er såpass bra, at dette holde noen måneder til, svarer Andreassen.


Sterkt

Handelsbanken Markets skrev i sin morgenrapport fredag at uansett bekrefter ekspertenes forventninger inntrykket av at det amerikanske arbeidsmarkedet fortsatt er sterkt.

En ledighetsrate på 3,8 prosent i er for øvrig tett på det laveste registrerte nivået på 50 år. Handelsbanken skriver videre at lønnsveksten på årbasis er ventet å ta seg opp fra 3,2 prosent i mars til 3,3 prosent.

Liten risiko

DNB skrev i sin morgenrapport at de løpende indikatorene for det amerikanske arbeidsmarkedet holder seg fortsatt sterke. Meglerhuset mener det er vanskelig å se noe særlig nedsiderisiko i dagens tall, altså en fare for en svært lav vekst i sysselsettingen.

På den annen side vil overraskende sterke tall ifølge DNB ha liten betydning for pengepolitikken så lenge inflasjonen holder seg lav. Med andre ord vil ikke en sterk jobbvekst i april isolert sett øke faren for rentehevinger.

Her hjemme viste de seneste ledighetstallene fra NAV en kraftig nedgang i den registrerte ledigheten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag