Gå til sidens hovedinnhold

Nye revisjonskrav fra 2006

Norge må endre reglene for revisjon av børsnoterte selskaper og andre selskaper av stor betydning for samfunnet etter et nytt EU-direktiv.

- Etter vår mening innebærer direktivet en betydelig styrking av revisors rolle, sier administrerende direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening (DnR) til NTB.

Hanstad mener at direktivet vil være et viktig bidrag til å gjenreise tilliten til finansiell rapportering og til kapitalmarkedet.

Det blir nå et krav at styrene skal engasjere seg sterkere i regnskapsvurderingene og revisjonen. Dessuten skal børsnoterte selskaper og selskaper av stor samfunnsmessig betydning ha egne revisjonskomiteer, og det vil bli større åpenhet i forhold til revisjonsselskapene internt.

EU-direktivet krever også at børsnoterte selskaper skal bytte ansvarlig revisor hvert femte år, eller bytte revisjonsselskap hvert sjuende år. Myndighetene skal varsles ved bytte, og grunnen skal oppgis.

Revisor må årlig erklære sin uavhengighet overfor selskapets revisjonskomité. Det skal dessuten gjennomføres kvalitetskontroll hvert tredje år for revisjonsselskaper.

EU-parlamentet og EU-kommisjonen skal behandle forslaget i andre halvdel av 2004, og det er ventet at direktivet skal gjøres gjeldende fra og med 2006.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto