Det ble 200 flere arbeidsledige i løpet av de tre første ukene i desember. I alt 60.700 mennesker er nå registrert som arbeidsledige.

For en snau måned siden stod 59.500 personer helt uten arbeid. Det ga en registrert ledighet på 2,1 prosent, 2,2 prosent hvis vi korrigerer for det som det pleier å være for årstiden.

Lavt nvå

– Til tross for en svak økning i helt arbeidsledige i desember, ligger arbeidsledigheten fremdeles på et lavt nivå. Arbeidsledigheten har dermed holdt seg stabil i åtte måneder på rad, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fredag.

Til sammen var 75.000 personer registrerte som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (brutto arbeidsledighet) ved utgangen av desember. Det er 4300 færre enn i desember i fjor. Bruttoledigheten utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Handelsbanken Capital Markets ventet en liten oppgang i den ujusterte arbeidsledigheten fra 2,1 prosent i november til 2,2 prosent nå i desember. Det skulle tilsi en sesongjustert ledighet omtrent uendret på 2,2 prosent.

Les også: SSB med ny konjunkturrapport - lønnsfest i vente

Flat utvikling

Banken skrev i en morgenrapport før tallene ble kjent at bakteppet er at arbeidsledigheten har vist en flat utvikling gjennom det meste av 2019, inkludert de siste månedene. Bankens spådde på morgenen at dette ikke var mye endret i desember.

På den ene siden har sysselsettingsveksten begynt å dempe seg, som var ett signalene fra den seneste regionale nettverksrapporten til Norges Bank. På den andre siden er det grunn til å tro at veksten i arbeidsstyrken også er i ferd med å avta.

Les også: Nordmenn er på verdenstoppen i gjeld - skulle bare mangle

Dermed er vi altså like langt, og Handelsbankens eksperter tror ledighetsraten vil fortsette å utvikle seg sideveis.

Ved utgangen av november var den såkalte AKU-ledigheten på 3,9 prosent, som var en uventet høy ledighet. Denne ledigheten som Statistisk sentralbyrå måler, omfatter også antall arbeidssøkende og er alltid en god del høyere enn den registrerte ledigheten.