Ferske stall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at prisene i november falt med 0,7 prosent og steg med 0,7 prosent fra november 2019 til november 2020.

En stor bidragsyter til de lavere prisene er prisene på bensin og olje. SSB skriver at prisene på drivstoff og smøremidler var 14,9 prosent lavere i november i år sammenlignet med november i fjor.

En utsalgspris på 12-13 kroner er nå vanlig på bensinstasjonene for 95 oktan blyfri bensin, selv om det er til dels store variasjoner gjennom uken. I januar i år, før koronakrisen satte inn, var det derimot snakk om rekordpriser på bensin, som følge av en høy oljepris.

Les også: Denne prisen har du ikke sett på 15 år

Billettprisene stupte

Det største prisfallet i november har prisene for passasjertransport med fly, som samlet falt med hele 16,9 prosent i november. Ifølge SSB var det prisene på innenriksflyginger som bidro mest til fallet.

Prisene på drivstoff og smøremidler var 14,9 prosent lavere i november sammenlignet med november i fjor.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie er også mye lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Strømprisene sank med hele 9,8 prosent i foregående måned.

Les også: Halve Norge raser mot denne strømavgiften - får støtte av bransjetopp

Sjelden

SSB skriver at historisk sett er det sjelden at elektrisitetsprisene faller fra oktober til november. Det kraftige prisfallet må sees i sammenheng med at november har vært preget av regn, vind og milde temperaturer. Generelt har strømprisene i 2020 vært på svært lave nivåer sammenlignet med tidligere år.

Reklame: Strømsjokk i desember: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre

Fra november i fjor til november i år har prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt med hele 34,6 prosent.

I motsatt retning trekker prisutviklingen på matvarer, som er den viktigste årsaken til oppgangen på 0,7 prosent i konsumprisindeksen. Prisene på matvarer steg med 4,0 prosent fra november 2019 til november 2020.. Videre bidro også en prisoppgang på biler på 4,6 prosent i den seneste tolvmånedersperioden.

Les også: Baconmangel i Norge: Etterspørselen har vært ekstrem

Tatt på senga

Kjerneinflasjonen (se lenger ned) falt med 0,4 prosent i november og steg med 2,9 prosent på årsbasis. Det er langt lavere enn det ekspertene så for seg, eksempelvis ventet DNB Markets en økning på 3,5 prosent, markedet 3,3 prosent.

Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at det særlig var den importerte prisveksten som falt i november. Det har ifølge bankens eksperter lenge vært kjent at den vil avta markert i tiden fremover.

Det skyldes at effekten av kronesvekkelsen som vi så i starten av koronakrisen nå avtar. Kronen har styrket seg igjen, som gir billigere importvarer.

I oktober steg prisene med 0,3 prosent og med 1,7 prosent de seneste tolv månedene. Kjerneinflasjonen, prisstigningen korrigert for energivarer og avgiftsendringer, var på 0,1 prosent på månedsbasis og 3,4 prosent på årsbasis.

Fremdeles er kjerneinflasjonen godt over det langsiktige prismålet på 2 prosent som Norges Bank styrer rentepolitikken etter. En vesentlig høyere prisstigning enn 2 prosent øker isolert sett faren for renteøkninger.

Les også: Gammel vare ble satt opp i pris hos Power: - Det er en dårlig pris

Uviktig

Men inflasjonen er ikke et tema for styringsrenten til Norges Bank under koronapandemien. DNB Markets tror imidlertid at vi kan får en renteøkning allerede neste år og ikke i 2022 som Norges Bank har signalisert.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene.