Siden statsminister Erna Solberg (H) tok over nøklene til kontorene i 2013, har ulikheten økt i Norge. Det har ført til skarpe debatter om skattelettelse og sosial fordeling.

Men de aller siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ulikheten faktisk har gått noe ned.

Inntektsulikheten mål ved den internasjonalt anerkjente GINI-indeksen for inntekt etter skatt ble redusert fra 25,2 til 25,1 i 2018.

Les også: Full fest med Fredriksen: Kelner mistet stabel med tallerkener i gulvet - fikk jubel og applaus

– Gode nyheter

I tillegg viser tallene at alle inntektsgrupper fikk økt realinntekt fra 2017 til 2018, foruten de 10 prosent rikeste. Sterkest inntektsvekst hadde de 10 prosent fattigste.

– Tallene viser at 9 av 10 inntektsgrupper i Norge fikk mer å rutte med fra 2017 til 2018. De med de laveste inntektene fikk størst økning i inntekt og ulikheten går ned, det er gode nyheter og steg i riktig retning sier finansminister Siv Jensen (Frp) til Nettavisen.

Arbeiderpartiet har ført en kraftig retorikk mot regjeringen de senere årene etter ulikheten har økt. Med tittelen «Økte forskjeller truer grunnleggende verdier i Norge», lanserte Arbeiderpartiet tiltak for å stoppe ulikhetsøkningen.

Finansministeren benytter anledningen til å rette en bredside mot Ap.

– Dette betyr at Arbeiderpartiet og venstresiden må skrive om retorikken om at regjeringen bare gir skattelette til de rike og at ulikheten går i taket, sier hun til Nettavisen.

Les kronikk: Skattelette er også velferd

– Folk flest får bedre råd og skattlettelsene går til vanlige folk. En familie vil neste år betale 9000 kr mindre i skatt enn de gjorde i 2013.

SSB selv har forklart at ulikhetsøkningen siden 2013 har i hovedsak kommet som følge av innvandring og oljekræsjet i 2015.

– Vi ser først og fremst tre hovedgrunner til det som skjedde mellom 2013 og 2017 og det er fallet i oljeprissektoren i 2015, samtidig med svak nominell lønnsvekst og høy prisstigning. I tillegg har det kommet flere innvandrere til Norge og gått inn i lavinntektsgruppene, sa rådgiver Elisabeth Løyland Omholt ved seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk i SSB til NRK.

Bekymret for «superrike»

Arbeiderpartiet selv mener det blir feil å snakke om at ulikheten går ned.

– Det store bildet er at forskjellene fortsatt er større nå enn de var i 2013. I tillegg vet vi at forskjellene i formue vokser raskt og når den snøballen har begynt å rulle vil den være vanskelig å stoppe, sier nestleder Hadia Tajik (Ap) til Nettavisen.

– Hvorfor fortsetter ikke ulikheten å øke når regjeringen i følge dere gir skattelettelser til de rikeste?

– At endringene i inntektsulikhet er små fra ett år til et annet er helt normalt, sier Tajik.

Hun mener det er andre fakta hun heller vil vektlegge fra SSBs nye rapport.

– Inntekten til enslige forsørgere med små barn er betydelig lavere i 2018 enn for fem år siden og andelen barn som lever i fattigdom har ikke endret seg. I praksis betyr dette at vi i antall får flere fattige barn, fordi vi totalt sett har blitt flere personer, svarer Tajik.

Les mer: Kommentar: Norge er på full fart til å bli et oljefyrt land med rødgrønne offentlig ansatte

Hun er bekymret for at det vil bli for mange superrike i Norge, selv om nedgangen det siste året er sterkest blant de en prosent rikeste.

– Arbeiderpartiet er bekymret for en for stor andel superrike, fordi det svekker demokratiet. Vi vil ha felles velferdsordninger og ikke mer privatiseringer, og vi vil at de rikeste skal betale mer i skatt - mens vanlige folk betaler mindre, svarer Tajik.

Spesielt har hun lite til overs for finansminister Siv Jensens prioriteringer.

– Det vi ikke vil bli med på er å øke forskjellene ved å gi de rikeste i landet massive skattekutt, mens de fattigste som trenger støtte opplever kutt i midler til tannregulering eller barnebriller - slik høyreregjeringen har valgt å gjøre det, sier hun.

Les mer: