Siden årsskiftet har Obos-prisene steget med 5,6 prosent. Prisene for brukte Obos-boliger har med unntak av oktober (se lenger ned) steget de seneste syv månedene. I november var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger i Oslo-området 63.035 kroner.

På landsbasis steg prisene med 0,6 prosent fra oktober til november. Økningen nasjonalt er 3,8 prosent siden nyttår.

Ser vi på Obos-prisene i årets nest siste måned de tre seneste årene, var det en prisoppgang i fjor på 0,3 prosent. Prisene steg med 0,2 prosent i november 2017 og med pene 1,8 prosent i det ville boligåret 2016. Obos-prisene har i gjennomsnitt falt med 0,2 prosent i november fra 2004–2018.

Les også: Dumpet prisen fra 100 til 70 millioner

Uvanlig fall

I oktober var prisfallet på brukte Obos-leiligheter uvanlig stort, med en nedgang på hele 3,7 prosent på landsbasis og 2,8 prosent i juli.

– Etter en overraskende prisnedgang for OBOS-boliger i oktober, viser statistikken denne måneden en mer stabil utvikling. Det er i tråd med det vi har sett det siste halvåret, og tyder på at det var sammensetningen av boliger som ble solgt og tilfeldige utslag som bidro til prisfallet i oktober, sier sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding mandag.

Obos er igjen bekymret for den lave boligbyggingen i Oslo.

– Vi ser med bekymring på at det ser ut til å bli bygget for få boliger i Oslo de neste årene. Det har sammenheng med at det er regulert få boliger, og det siste året er det gitt igangsettingstillatelser til knappe 2800 boliger.

Høyere Oslo-priser

- Samtidig har folketallet økt med nesten 10.500. Antall ferdigstilte boliger er også ventet å avta markant neste år. Det taler for at prisveksten i Oslo kan bli noe høyere enn i landet ellers, sier Monsvold.

Sjeføkonomen peker på at farten i norsk økonomi er god. Sysselsettingsveksten er imidlertid ventet å avta noe fremover. Vi har ifølge Obos heller ikke sett full effekt av renteoppgangen ennå.

Landets største boligbygger og boligforvalter tror derfor på en moderat prisvekst neste år.

- Bra lønnsvekst trekker opp. Samtidig vil det være positivt for etterspørselen at det ligger an til uendret rente de neste årene, sier Monsvold.

Les også: Boligmarkedet - høstkulda har slått inn

Må få opp farten

Hun er fornøyd med at Finanstilsynets forslag til innstramming i boliglånsforskriften ikke blir gjennomført.

- Vi ønsker heller at pris- og gjeldsveksten dempes ved at det blir bygget flere boliger, slik at det blir mulig for flere å kjøpe bolig. Men det forutsetter at myndighetene får opp reguleringsfarten, særlig i Oslo, sier Monsvold.