Fredag kommer boligprisstatistikken til Eiendom Norge for februar. Obos kommer alltid to-tre dager i forkant med sine tall, og februartallene viser en oppgang på 1,9 prosent. I Oslo steg prisen på brukte Obos-leiligheter i foregående måned med i gjennomsnitt 2,1 prosent.

En typisk brukt Obos-leilighet koster nå 66.833 kroner per kvadratmeter, over 77.000 kroner i Oslo.

– Dette var noe større oppgang enn ventet. Vi hadde sett for oss at renteøkningene skulle begynne å bite noe mer. I stedet steg prisene i Oslo mer enn vanlig for februar måned, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding onsdag.

Monsvold tror et lavt tilbud kan ha vært med på å presse prisene noe opp.

I snitt har Obos-prisene i Oslo steget med 1,8 prosent de ti siste årene. Men, de tolv seneste månedene har prisene i Oslo falt 1,1 prosent. På landsbasis er prisene ned 1,3 prosent fra februar 2022 til februar 2023.

Svinger mye

Obos-tallene svinger myer mer enn totalmarkedet og er derfor sjelden representative for hele totalmarkedet. Men i Oslo hevder Obos å ha 25 prosent av den totale boligomsetningen. Forskjellene kan likevel være svært store sammenliknet med Eiendom Norges tall.

I januar steg Obos-prisene i Oslo med hele 7 prosent, 5,5 prosent på landsbasis. Til sammenlikning viste januartallene fra Eiendom Norge en oppgang i hovedstaden på 2,8 prosent og 3 prosent for landet som helhet.

Det ble omsatt færre Obos-boliger i februar i år enn det som er vanlig for denne måneden. Nedgangen var 14 prosent sammenlignet med snittet for februar de fem siste årene. Det ble også omsatt færre boliger i februar enn i januar.

Adm. direktør Hans Anders Skjølberg i Obos Eiendomsmeglere er ikke overrasket over prisoppgangen i februar. Det skyldes høy omløpshastighet av boliger.

– En omsetningstid i Oslo på elleve dager i snitt reflekterer vår opplevelse av godt besøk på visninger og budrunder på mange av leilighetene som ligger ute til salgs. Mye selges nå over prisantydning. Vi omsatte flere boliger i februar i år enn i fjor, så vi er litt overrasket over at volumet totalt sett var såpass mye ned, sier han.

Varsler prisfall

Både rentemarkedet og flere sjeføkonomer tror nå at Norges Bank kan sette opp styringsrenten med 1 prosentpoeng til, slik at den er på 3,75 prosent i høst. Den første renteøkningen kommer i mars.

Monsvold tror de varslede renteøkningene vil føre til at boligprisene faller utover året. I Oslo kan prisene falle så mye som tre prosent ved utgangen av året.

– Vi forventer at økte utlånsrenter og høye levekostnader vil dempe prisveksten. Vi anslår at prisene ved utgangen av året vil være rundt to prosent lavere enn i desember 2022 på landsbasis. Men lav boligbygging, særlig i Oslo, høyere lønnsvekst og økt nettoinnvandring bidrar til å dempe prisfallet noe.

– Det samme gjør lempinger i kravene til betjeningsevne i utlånsforskriften og fjerning av kravet til 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo. I Oslo tror vi på rundt tre prosent prisfall. Renteøkningen slår hardere i hovedstaden på grunn av høye boligpriser og høy gjeld, sier sjeføkonomen.

Og skulle vi fåmer enn to rentehevinger til, slik at styringsrenten ender på 3,5-3,75 prosent, kan boligprisfallet bli noe større enn det Obos anslår.

– Den lave boligbyggingen vil være med på å trekke opp prisene når renten settes ned igjen, trolig i løpet av 2024, sier Monsvold i meldingen.