Obos-prisene i Oslo er nå 9,1 prosent høyere enn de var i mars 2018.

Ser vi på marsutviklingen de seneste årene, steg Obos-leilighetene med 0,3 prosent i mars 2018. I 2017 var det derimot et verdifall på 1,2 prosent, mens Obos-prisene steg med hele 2,5 prosent i 2016. Dette var det ville året i Oslos eiendomsmarked, med en prisoppgang på svimlende 24 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for en Obos-leilighet i Oslo ved utgangen av mars var 63.993 kroner, inklusive fellesgjeld. For landet under ett var kvadratmeterprisen 55.748 kroner kvadratmeteren.

8 prosent på landsbasis

Dette er 2,2 prosent høyere enn i februar og 8,0 prosent mer enn i mars 2018. Prisene for brukte Obos-boliger har samlet sett steget med 5,5 prosent hittil i år.

I februar steg Obos-prisene med 1,8 prosent.

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos sier i en pressemelding at prisveksten de siste månedene er meget sterk.

- Vi tror prisene vil fortsette moderat oppover til tross for at det er varslet nye renteøkninger. Det er stor etterspørsel etter både brukte og nye boliger, samtidig som det er relativt lav arbeidsledighet og forventninger om et godt lønnsoppgjør, sier Obos-sjefen i meldingen.

Markant nedgang

Han peker på at det den siste tiden har vært en markant nedgang i byggingen av nye boliger. På sikt kan det føre til økt prispress, spesielt i de store byene.

– Vi skal gjøre vårt for å holde byggetakten oppe. Det er stor etterspørsel etter nye boliger i pressområder, noe vi ser i salgstallene våre. Mye tyder på at dette er en utvikling som vil fortsette framover, sier Siraj.

Ved utgangen av mars hadde for øvrig Obos-konsernet solgt 619 nye boliger i Norge. Det er mer enn dobbelt så mange som i første kvartal 2018, da det ble solgt 289 boliger.