OBOS' HOVEDKONTOR (Nettavisen Økonomi): Regjeringen ga før jul grønt lys for bygging av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum.

- Ingenting kan stoppe oss lenger, sa daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i september. Men siden den uttalelsen er både Dale og Frp ute av regjeringen, og de ser ut til å ha fått kalde E18-føtter etter at de gikk ut.

Prosjektet er nemlig beregnet til 16,3 milliarder kroner, der staten skal ta 34 prosent – 5,5 milliarder kroner – av regningen. De resterende 12,4 milliarder kronene hentes inn fra bompenger.

Utbyggingen omfatter blant annet 4,4 kilometer ny E18 med tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger mellom Fornebukrysset og Ramstadsletta.

Les også: Frp ber bystyret vrake Fornebubanen

Ikke tale om

MDG har vært klare om at de ikke vil ha en ny E18 vestover for Oslo, den såkalte vestkorridoren. Nøkkelpartiet er Arbeiderpartiet, som har vært splittet internt, men som ser ut til å bli mer lunkne til det store veiprosjektet.

Obos er den store private grunneieren på Fornebu og må bidra til den planlagte Fornebubanen (se faktaramme nedenfor). Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj sier til Nettavisen Økonomi at deres bidrag alene er beregnet til ca. én milliard kroner. Det kommer ikke uten en ny storvei.

- En ny E18 gjennom Bærum er en helt nødvendig forutsetning, både for å drive utvikling på Fornebu, men ikke minst hele vestkorridoren.

- Vi må huske på at målsettingen her er to ting, å slippe frem kollektivtrafikken, og Fornebu er helt avhengig av bussbetjening. Å tro at alt på Fornebu skal skje med betjening via en bane inn til Oslo, er et helt feil premiss, sier han.

Henger sammen

Obos-sjefen har ett ufravikelig krav:

- Ingen boliger, ingen bane, fastslår Siraj klart.

- Eller ingen bane, ingen boliger?
- Det også. Ingen vei, ingen bane, ingen boliger. Det henger sammen.

- Og det er dere grunneierne enige om?
- Ja, alle grunneierne er enige om det.

Fornebubanen er etter flere kostnadssprekker beregnet til å koste 16,2 milliarder, der bilistene skal bidra med 5 milliarder i bompenger. Staten punger ut med nærmere 8 milliarder, grunneierne med de resterende om lag 2 milliardene. Obos skal altså ta ca. halvparten av grunneiernes bidrag for å få lov til å bygge boliger.

De rår over om lag to tredjedeler av det gjenstående volumet som skal bygges av boliger på Fornebu. Siraj understreker også at det er mange arbeidsplasser som også skal utvikles på Fornebu.

Les også: Obos slår alarm

Tusenvis av arbeidsplasser

- Det er tusenvis av arbeidsplasser i vestkorridoren, og jeg er jo av den oppfatning at det er ikke bare Oslo sentrum, Bjørvika og Filipstad som skal være full av arbeidsplasser.

- Skal man redusere transportbehovet, må man faktisk ha arbeidsplasser der folk bor, og alle bor ikke i Oslo. Ikke minst vil en ny vei lette trafikksituasjonen i indre Bærum, der det i dag står ganske mange i køer innover, sier han.

Siraj peker på at veldig mye av trafikken skal vestover og inn i Bærum. Mye av transporten fra Fornebu inn til Oslo må skje via buss hvis vi skal løse flere arbeidsreiser og fritidsreiser, enten med kollektivtransport eller i form av bil.

Obos-sjefen sier målet er å drenere denne trafikken ut på E18 og i størst mulig til kollektivtrafikk.

Tese

- Men både MDG spesielt, men også Arbeiderpartiet i Oslo, har kritisert at en storutbygging vil føre til mer trafikk?
- Ja, men det er en tese. Beregninger viser at det er et mål om nullvekst i trafikken, og at mer skal over på kollektiv.

Siraj mener målsettingen må være at biltrafikken holdes nede med summen av de tiltakene man har. Det skal ikke være kapasitetsøkning på E18 når det gjelder privatbilisme.

- Hvis det mot formodning ikke blir en ny E18 gjennom Bærum, hvor ødeleggende er det for Obos?
- Da forsinkes Fornebu. Fornebu kommer til å bli bygd ut på et eller annet tidspunkt, men det forsinkes kraftig. Da ryker finansieringen av Fornebubanen også, gjentar Obos-sjefen.

Les også: Obos selger rådyr luksus på Majorstua

Siden 1998

- Dette tror jeg ikke politikerne har innsett, da man pekte på at det faktisk er en sammenheng mellom en vei og utbyggingen på Fornebu. Statens vegvesen har siden 1998 vært klinkende klar på at det kan ikke bygges mer enn 2500 nye boliger før det kobles på en ny vei, den såkalte vestre lenke.

- Den forutsetningen er ikke ny i 2020, dem har vært hele tiden. Hvis den forutsetningen ryker, stopper byggingen, og da stopper bidraget til banen, sier Siraj.

Totalt kan det gå mot 11.000 boliger på Fornebu, men det kan man glemme uten en ny E18.

- Hva tror du nå skjer videre?
- Jeg tror man finner en løsning og er hellig overbevist om at både regjeringen, Frp og Arbeiderpartiet sammen kan finne løsninger. Jeg tror ikke man finner en løsning med MDG og har full respekt for at de har et annet standpunkt, så jeg tror kanskje ikke at de er en del av denne løsningen.

Siraj sier han tror løsningen må finnes i en konstellasjon mellom regjeringen og de store styringspartiene, og da i første rekke Arbeiderpartiet.