ESTATE NYHETER: Stortinget skal i mars vedta en utbygging av ny E18 fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum, den såkalte Vestkorridoren. I forbindelse med sluttbehandlingen har det oppstått usikkerhet rundt prosjektet, både Oslo kommune og Viken ønsker å stoppe prosjektet slik det er planlagt.

LES OGSÅ: Sier nei til Fornebubanen – forfølges nå for ulovlig P-anlegg under bakken

OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj advarer mot å sette E18 i spill.

– Det er avgjørende for å sikre nasjonal og regional by- og næringsutvikling at regjeringens forslag til utbygging av ny E18 Vestkorridoren vedtas som foreslått. Konsekvensen av å sende planene ut i det blå vil være full stopp for tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser på Fornebu og i regionen for øvrig, sier han i en pressemelding.

LES OGSÅ: Investoren har planene klare for mer enn 100 000 kvadratmeter ny bygningsmasse

En forutsetning for den vedtatte kommunedelplanen på Fornebu er at Fornebubanen og ny tilknytning til E18 kommer på plass for å sikre en bærekraftig transportløsning. Dette ble senest bekreftet og forsterket da Bærum kommunes formannskap skulle behandle OBOS sin utbyggingsavtale for utviklingen på Fornebu.

I mars i fjor vedtok politikerne en ny kommunedelplan for Fornebu. Her ble antallet boliger som kan bygges økt rundt fra 6.000 til 11.000. I tillegg tilrettelegges det for tusenvis av nye arbeidsplasser innen blant annet høyteknologi, IT og havbruk.

LES OGSÅ: Her har utvikleren planlagt i 20 år

– E18 er ikke viktig bare for Fornebu, men er avgjørende for god by- og næringsutvikling i aksen fra Drammen og innover til Oslo. Ved å sette E18 i spill glemmer politikerne at man samtidig også setter hele Fornebubanen i fare. Forutsetningen for banen er at det kommer inn grunneierbidrag. Stopper utbyggingen, stopper også bidragene. Fornebubanen er et viktig miljøprosjekt for Bærum og i høyeste grad også for Oslo kommune og regionen. Nå må de ansvarlige styringspartiene på Stortinget, spesielt Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, la nasjonale interesser gå foran og slutte opp om regjeringens forslag, sier Siraj.