Obos-tallene kommer månedlig og er en viktig indikator for temperaturen i boligmarkedet. I formiddag kom tallene for juni. De viser at koronautbruddet i liten grad har påvirket bruktboligmarkedet så langt.

Obos-prisene gikk i juni opp 0,4 prosent i Oslo og 0,2 prosent på landsbasis. Etter et fall i mars, har Obos-markedet tatt seg opp de tre siste månedene.

- Prisoppgangen i Oslo i juni i er litt høyere enn normalt, men på samme nivå som i juni i fjor, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Juni har normalt en svak prisvekst. I snitt falt juni-prisene i Oslo med 0,2 prosent fra 2004 til 2019.

Les også: Märtha Louise har solgt hytta på Bloksberg

Rentefallet forklarer veksten

Rentenedsettelsene har bidratt til at boligmarkedet har utviklet seg sterkere enn vi først fryktet da Norge stengte ned. I juni i år har også aktiviteten vært svært god – og vi må tilbake til 2016 for å registrere høyere antall omsetninger, skriver Obos i meldingen om junitallene.

Prisoppgangen i juni betyr at kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i hovedstadsområdet er 66.146 kroner. En brukt OBOS-bolig i Oslo-området koster nå 4,3 prosent mer enn i juni i fjor. Kvadratmeterprisen på landsbasis er 57 676 kroner. Det er 4,5 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Les også: Obos-leilighet selges for 97 millioner kroner: Takterrassen like stort som et utested

Boligmarkedet har vist seg sterkere enn mange hadde ventet de siste månedene, mens økonomer som Harald Magnus Andreassen i april hevdet de var utenkelig at vi ikke får et realt skrell i boligmarkedet til høsten.

Flere salg i juni

Aktiviteten tok seg markant opp fra mai til juni, og det ble omsatt 573 boliger i Oslo i juni i år. Det er flere enn i juni måned de siste tre årene.

Andelen som benytter seg av forkjøpsretten som følger av Obos-medlemskapet, pleier å være en bra temperaturmåler på boligmarkedet. Den har steget, og var på nesten 30 prosent i juni i Oslo. Det er klart høyere enn i juni i fjor.

Hans Anders Skjølberg, daglig leder av OBOS eiendomsmeglere sier prisutviklingen for brukte OBOS-boliger stemmer godt overens med rapportene han får fra meglerne:

- Volumet går opp og vi solgte flere boliger i juni 2020 enn i juni 2019. Det er godt med folk på de fleste visningene, noe som forteller oss at markedet er i balanse. Da overrasker det ikke med en liten prisvekst også i juni, sier Skjølberg.

Nyboliger vokser også

Boligprisene falt i mars, men Obos-markedet tok seg opp i april og mai, og også prisoppgangen i mai var større enn normalt, da prisene økte med 1,9 prosent - mot gjennomsnittlig 0,7 prosent i samme periode i årene 2004 til 2019.

– Vi har også sett at salget av nybolig har tatt seg godt opp den siste måneden i OBOS sine prosjekter, og derfor er det også salgslansert flere nye prosjekter i juni. Konsernet har besluttet byggestart på over 700 nye boliger i løpet av juni i tiltro til et bedret marked fremover, sier Monsvold.

Les også: Boligekspert: Dette er atomknappen i boligmarkedet

Monsvold tror aktiviteten i boligmarkedet vil holde seg stabil fremover hvis smittetallene holder seg lave og norsk økonomi fortsetter å gå mot en normalisering med gradvis nedgang i arbeidsledigheten.

– Vi tror at det kan bli større aktivitet på boligmarkedet denne sommeren enn normalt, siden mange er mer hjemme. Utover høsten tror vi på en relativt flat prisutvikling på landsbasis, men usikkerheten knyttet til hvordan norsk økonomi og boligmarkedet vil utvikle seg er fortsatt større enn vanlig, sier sjeføkonomen.

Høyere arbeidsledighet enn vi har vært vant med og svak lønnsvekst kan trekke prisene ned, men samtidig synes renteeffekten å være sterk nok til å veie opp for dette.

Les også: 30.000 jobber og 5500 boliger er i spill: - Regjeringen må skjære gjennom

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det nesten 7600 flere husholdninger i Oslo i fjor. Dermed ble det, til tross for rekordhøyt antall ferdigstilte boliger på vel 4800, bygget for lite i forhold til det demografiske behovet. Det var i fjor en markant nedgang i nybyggingen, en trend som ble forsterket da koronakrisen kom.

– At det nå blir færre nyboliger i markedet i en periode fremover, det vil si ca. 2000 boliger per år, vil normalt medføre nytt prispress i Oslo-området, sier Monsvold.