Norges største boligbyggelag, Obos , fikk et overskudd før skatt på 634 millioner kroner ifjor. Dette er nær en tidobling fra mer beskjedne 65,2 millioner i 2008.

Fra januar 2009 kom nyboligsalget i gang igjen. Det hadde stoppet helt opp høsten 2008 som en følge av finanskrisen. Salgstakten økte gradvis utover året, opplyser konsernet.

«I løpet av året begynte også pengemarkedet igjen å fungere. Renten sank til et rekordlavt nivå i løpet av året, noe som bidro sterkt til at folk flest fikk tilbake troen på fremtiden», heter det i meldingen fra Obos.

Bruktboligprisene økte kraftig i løpet av 2009. Prisene på Obos-leiligheter økte langt mer enn gjennomsnittsboligen - hele 20 prosent gjennom året.

Obos fikk 12.127 nye medlemmer i 2009. Totalt antall betalende medlemmer var 231.606 ved årsskiftet. Dette er det høyeste medlemstallet boligselskapet noen gang har hatt.

I 2009 omsatte Obos 4003 boliger. I Obos-tilknyttede borettslag ble det omsatt 5925 boliger. Ved omsetning av leiligheter i Obos-tilknyttede borettslag benyttet medlemmene forkjøpsretten i 25 prosent av salgene.

Selv om Obos hos de fleste assosieres med borettslagsleiligheter, driver konsernet en mangslungen virksomhet. Ser en på hvordan det sterke resultatet fordeler seg på virksomhetsområdene, er det slett ikke boliger og boligbygging som dominerer:

VIRKSOMHETSOMRÅDE

OVERSKUDD

Boligbygging

49,6 mill.

Eiendomsmegling

-7,2 mill.

Forvaltning for boligselskaper

47,1 mill.

Finansforvaltning (spareinnskudd fra Obosmedl. mm)

154,6 mill.

Næringseiendom

185,6 mill.

Aksjeinvesteringer

159 mill.