Tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) måtte forlate sin post i april i fjor etter å ha hatt et seksuelt forhold til en ung kvinne på 2000 tallet.

Samme høst, i september, startet han et konsulentselskap som skal bistå romfartsindustrien.

Enoksen har også takket ja til å bli styremedlem i Nordkraft. Han tiltrådte i månedskiftet november/desemeber, men varslet Karantenenemnda først 21. desember.

Informasjonsplikten i karanteneloven § 5 sier noe helt annet: «Senest tre uker før overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etableringav næringsvirksomhet, plikter politikeren å gi alle nødvendige opplysninger Karantenenemnda trenger for å fatte vedtak, inkludert opplysninger om tidligere embete ellerstilling og den nye stillingen, vervet eller virksomheten.»

Les også: Odd Roger Enoksen går av

«Svært kritikkverdig»

I sitt vedtak som Nettavisen har sett nærmere på, bemerker Karantenemnda at: «Det ansees svært kritikkverdig at du har brutt informasjonsplikten.»

Nemnda bemerker at Enoksen var forsvarsminister fra 14. oktober 2021 til 12. april 2022.

Ifølge karanteneloven § 5 gjelder en informasjonsplikt i ett år etter fratreden som politiker. Alle overganger til stillinger, verv og etableringer av næringsvirksomhet skal meldes nemnda.

Les også: Ørjasæter: Exit Enoksen

– På bakgrunn av at du ikke varslet om overgang tilvervet som styremedlem i Nordkraft i samsvar med kravet i karanteneloven § 5, har du ikke overholdt informasjonsplikten.

Karantenenemnda skriver videre at de ser det som «svært kritikkverdig at Enoksen ikke har gitt informasjon innen de fristene som er fastsatt i loven».

De viser til at politikere blir gjort oppmerksomme på informasjonsplikten etter karanteneloven av Statsministerens kontor i forbindelse med fratreden.

– Du er godt kjent med informasjonsplikten fordi du også har hatt tidligere saker til behandling i nemnda.

Karantenenemnda er krystallklar:

«Skulle du innen ett år etter at du sluttet som politiker gå over til en annen stilling eller påta deg et nytt verv, må også dette klareres med Karantenenemnda. Nemnda understreker at informasjonsplikten gjelder for alle overganger som omfattes av karanteneloven, også for overganger man mener er uproblematiske også for overganger man mener er uproblematiske og derfor tror ikke vil være aktuelle for karantene og/eller saksforbud..»

– Ingen kommentar

Nettavisen har snakket med Enoksen om saken.

– Hva er din kommentar til at det ifølge Karantenemnda er «svært kritikkverdig» å byte informasjonsplikten?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Enoksen til Nettavisen.

– Burde du håndtert denne saken annerledes?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg tar dette til etterretning, svarer Enoksen Nettavisen.