Finansminister Siv Jensen (Frp) mottar mandag formiddag rapporten «OECD Economic Survey of Norway». OECD - organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling - gjør med jevne mellomrom en analyse av den økonomiske tilstanden til Norge. Den seneste vurderingen var ferdig og godkjent i midten av november.

Og hovedkonklusjonen er at vi har det bra her i landet, med en robust økonomisk vekst som er en av høyeste per innbygger i de rundt 30 OECD-landene. Vår levestandard er blant de høyeste i verden, men å ivareta denne levestandard møter en rekke utfordringer.

Verdifullt

Finansminister Siv Jensen(Frp) sa på en pressekonferanse tirsdag at hun ser på rapporten som et verdifullt innspill, og at de har tenkt å følge innspillene. Jensen lover å holde bruken av oljepenger under handlingsregelen under 3 prosent.

Men finansministeren pekte på at en aldrende befolkning gjør at Norge må bruke mer penger på helse- og velferdstjenester fremover. En aldrende befolkning gjør også at en mindre del av befolkningen må bære en større del av byrden fremover.

- Kunnskap og ferdigheter er nøkkelen for suksess i arbeidsmarkedet, sa Jensen på pressekonferansen. Hun pekte på utfordringen med å gi lavt utdannede innvandrere den nødvendige kompetansen i det norske arbeidsmarkedet.

Får støtte

I en pressemelding skriver Finansdepartementet at OECD gir støtte til regjeringens økonomiske politikk. Bruken av oljepenger ligger godt under handlingsregelen.

Men fremover vil det bli mindre rom for nye satsinger i finanspolitikken. Det skyldes en svakere forventet vekst i Oljefondet og økte utgifter, blant annet som følge av en aldrende befolkning. Jensen mener det stiller krav til høyere arbeidsinnsats og en mer effektiv offentlig sektor i årene som kommer.

Direktør Alvaro Pereira i OECD sa at det han liker med Norge er at de har iverksatt mange reformer. Det gjør at Norges kan holde seg på toppen blant OECD-landene og ha en høy verdiskapning per innbygger.

Les også: SSB med ny konjunkturrapport - lønnsfest i vente

Som å høre NHO

Det er ifølge OECD ikke lenger rom for å øke vårt offentlige forbruk på samme måte som vi har gjort, et ekko av det Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har sagt gjentatte ganger.

En viktig årsak er de fallende inntektene fra olje- og gassinntektene, som presser underskuddet på statsbudsjettet. Vår økonomi er sårbar som følge av svingninger i oljeprisen og mulige handelssjokk fra den pågående handelskrigen samt britenes utmelding av EU, Brexit.

Det blir tøffere fremover å finansiere nye offentlige tjenester og nye prosjekter. Norge sliter med en vedvarende lav produktivitetsvekst, relativt høye lønnskostnader og en lavere sysselsettingsandel.

Les også: Sjeføkonom mener SSB er for optimistisk - spår mye større nedtur

Må jobbe mer

Andelen i arbeidsdyktig alder som har en jobb, har riktig nok steget noe de seneste årene, men vi ligger langt under de beste OECD-landene, som har hatt en sammenhengende økning siden 2010. Vi kan derfor ikke lenger finansiere nye velferdstjenester på samme måte.

- Dere gjør det ganske bra når det gjelder arbeidsledighet, men dere er ikke lenger best. Dere må jobbe mer, fordi dere blir eldre, sa blant annet Pereira om utfordringene i arbeidsmarkedet og pensjonsalder.

- Og så ligger dere høyere i arbeidskostnader enn nabolandene, så dere må arbeid litt med det, fortsatte han. Pereira vil derimot ikke anbefale lønnskutt. Lønnskostnadene er høye, men ikke for høye. OECD mener utfordringene vi har i arbeidsmarkedet er det som skiller seg mest fra de tidligere rapportene.

Modell under press

OECD mener vår og de andre nordiske landenes samfunnsmodell krever en høy produktivitetsvekst i privat sektor og en høy yrkesdeltakelse. Produktivitetsveksten i Fastlands-Norge har på 2000-tallet falt klart mer enn i OECD-området som helhet. I tillegg ligger vi på topp når det gjelder sykefraværet.

Vår samfunnsmodell er derfor under press, også fordi et høyt kostnadsnivå gjør det utfordrende å være konkurransedyktig. I tillegg går mange yrkesaktive av med pensjon før pensjonsalderen.

– Jeg deler OECDs vurdering av risikofaktorene for norsk økonomi. Utviklingen ute bærer preg av svakere vekst hos våre handelspartnere og usikkerhet som følge av opptrapping av handelsbarrierer.

- Heldigvis er norsk økonomi godt rustet til å håndtere slik risiko. Regjeringen har innført en rekke tiltak for å redusere risikoen i boligmarkedet, og vi ser at tiltakene virker, sier Jensen i pressemeldingen.

Myk landing

OECD har i lang tid vært bekymret for det norske boligmarkedet og en høy gjeldsvekst. Men nå vokser boligprisene med omtrent den generelle prisstigningen i samfunnet, samt at husholdningenes gjeldsvekst er på vei ned. Husholdningenes høye gjeld er likevel det største faremomentet for norsk økonomi, ifølge Norges Bank.

- Boligprisene i Norge er svakt overvurdert, men dere har ingenting å bekymre dere over, sa Pereira. Men:

OECD advarer mot at vi for tiden har mange usolgte boliger i Norge. Et tilbakeslag i boligmarkedet kan komme via et lavere privat forbruk, men OECD er mer bekymret for høye priser i markedet for næringseiendom. Bankenes lån til næringseiendom er den klart største utlånssektoren i bedriftsmarkedet.

OECD skriver at det ligger an til en myk landing i det som var ett opphetet boligmarked. Gjelden fortsetter likevel å vokse med mer enn husholdningenes bedring i kjøpekraft, så bekymringen er der.

Les også: OECD - disse jobbene vil forsvinne i fremtiden

Uendrede renter

Statsbudsjettet for 2020 er nøytralt. Det vil si at det ventes verken å stimulere eller stramme inn på norsk økonomi. Det synes OECD er greit. I tillegg er rentene etter fire rentehevinger fra Norges Bank kommet opp på et passende nivå. OECD legger til grunn uendrede renter de nærmeste to årene.

Organisasjonen spår at den økonomiske veksten i Fastlands-Norge vil falle fra 2,5 prosent i år til 2 prosent neste år og og ned til 1,7 prosent i 2021. Det er på et nivå som økonomer mener er et langsiktig gjennomsnitt i Norge, den såkalte trendveksten. Nedgangen skyldes lavere investeringer og lavere eksport fra fastlandet.

- Det er uvanlig for et rikt land som Norge å ha en vekst på 2,5 prosent, kommenterte Pereira.

Vår lille, åpne økonomi er sårbar for sjokk fra utlandet, ikke minst handelskrigen mellom USA og Kina. Det kan ramme eksportnæringene, og en lavere forbrukertillit i Europa kan gjøre det samme. Eurosonen er Norges viktigste eksportmarked. Risikoen er ifølge OECD på nedsiden, det kan gå verre enn antatt.

Les også: OECD-rapport - nordmenn vil at de rike skal betale mer i skatt

Ledigheten faller

Men den gode nyheten er at til tross for fallende økonomisk vekst, ventes arbeidsledigheten å falle noe. Veksten i økonomien er sterk nok til å sende ledigheten ned mot 3,2 prosent om et par år. Da snakker vi om antall helt ledige og de som også søker arbeid. I dag ligger denne ledigheten på 3,9 prosent.

Det private forbruket ventes å vokse med snaue 2 prosent fremover. Prisene spås å stige omtrent som Norges Banks inflasjonsmål, pluss/minus 2 prosent.

OECD støtter kuttene som er gjort i formuesskatten, men mener vi nå bør være varsomme med ytterligere kutt.

Må kutte mer

I tillegg mener OECD at Norge står overfor en solid klimautfordring. Organisasjonen skriver i rapporten at vi må kutte klimautslippene fra transportsektoren vesentlig. Vi har mye grønn energi i bunn i Norge, takket være vannkraften, men få likevel få ned utslippene betydelig.

OECD konstaterer også at Norge gjør det høyst ordinært på PISA-testene. Disse undersøkelsene kartlegger hvert tredje år 15-åringers kompetanse innenfor lesing, matematikk og naturfag.

- Dere er en av de som bruker mest på utdanning i OECD, men dere får ikke resultatene, sa Pereira til de fremmøtte.