Ifølge en internrapport som Dagens Næringsliv har fått tilgang til, ble det i 2019 behandlet 24 varsler i Skatteetaten, som ifølge etaten er en ytterligere vekst fra året før, da det ble varslet om 18 saker.

Fram til og med 2016 mottok Skatteetaten i snitt 12-14 varslingssaker i året. I 2017 ble det registrert 21 saker, skriver avisen.

Varslingssakene omfatter både misligheter, personkonflikter, arbeidsmiljø og andre kritikkverdige forhold. Selv mener etaten, som har rundt 6.500 ansatte, at antall slike saker er på et lavt nivå.

Les også: Statsministerens kontor og Stortinget risikerer skattesmell

Granskningen av varslene har ført til at det i noen tilfeller er gitt personalmessig reaksjon, mens et fåtall ansatte har måttet slutte i jobben.

Det siste gjelder blant annet en ansatt som tok opp privat gjeld med etatens firmakort. Det endte med at etaten betalte ned gjelden til den ansatte og inngikk sluttavtale med vedkommende.

– Skatteetaten kommenterer ikke enkeltsaker om ansatte på grunn av taushetsplikt, sier fungerende HR-direktør i Skatteetaten, Cecilie Skarphagen, til avisen.

Hun legger til at om misbruk skjer, vil Skatteetaten kreve å få dekket utlegget fra den ansvarlige.