Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem regjeringens oppdaterte statsbudsjett - eller revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen øker oljepengebruken med 56 milliarder kroner sammenlignet med budsjettet i høst til 372,6 milliarder kroner.

Det inkluderer et stort skattelette for pensjonister, og en ny strømstøtteordning fra første september (se mer lenger ned i saken).

Bekymret for høy ledighet

– Det store bildet er at norsk økonomi har kommet seg gått gjennom de krevende tidene Europa har vært inne i. Det påvirker folks lommebok. Vi har vært bekymret for at perioder med høy prisvekst etterfølges av perioder med høy ledighet. Vurderingen er at prisveksten vil avta og gå ned til 3,8 prosent neste år, sa Vedum på en pressekonferanse torsdag.

– Det som har vært viktig for oss med dette budsjettet har vært å opprettholde nivået på velferdstjenestene. Selv om oljepengebruken øker med 56 milliarder, har det liten innvirkning på norsk økonomi, hevdet finansministeren.

Regjeringen tar i dette budsjettet høyde for at Norge kan ta imot opp mot 40.000 flyktninger fra Ukraina. Det er en viktig grunn til at pengebruken er tatt kraftig opp i det reviderte budsjettet.

– Det ville ha vært helt feil på grunn av krigen i Ukraina, å kutte i norske velferdstjenester, sa Vedum.

Andre endringer anslås til 15 milliarder sammenliknet med statsbudsjettet i fjor høst. Samlet plusser regjeringen på 56 milliarder med økt bruk av oljepenger sammenliknet med statsbudsjettet.

Bruker 3 prosent av oljefondet

Regjeringen bruker med dette 3 prosent av oljefondet, og ligger dermed beint på handlingsregelen.

Prisveksten er anslått til 5,4 prosent i år. Det skiller seg fra anslaget på 2,8 prosent da statsbudsjettet ble utarbeidet. Den reelle prisveksten anslås altså å være høyere enn anslaget på 4,9 prosent som var grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

DN: Regjeringen setter skipstunnelen på Stad på pause

– Målet er å gjøre hverdagen litt bedre for folk. Vi tar ansvar for at kommunene og de som driver grunnleggende velferdstjenester som eldreomsorg, skole, politi og sykehus, blir kompensert for de høye prisene. I tillegg justeres en del av de personlige ytelsene til folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Her er de viktigste tallene:

  • Finansminister Trygve Slagsvold Vedum øker utgiftene særlig på tre områder: Direkte og indirekte kostnader av krigen av Ukraina, pensjoner og ytelser, og til kompensasjon av offentlig sektor for ekstraordinær prisvekst.

  • Anslaget for prisvekst justeres opp til 5,4 prosent, og gjør de varslede prisjusteringene for offentlig sektor langt dyrere enn trodd. Anslaget for prisveksten til grunn for RNB er altså lavere enn i årets lønnsoppgjør på 4,9 prosent.
  • Pensjonister med lav inntekt får med regjeringens forslag en skattelette på 1,4 milliarder kroner.
  • Regjeringen lover en realvekst på mellom 5,6 og 5,9 milliarder kroner til kommuner og fylker neste år.
  • Strømstønaden fra og med september 2023 skal basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt, og at ordningen forlenges ut 2024.
  • Tilskudd til Enøk-tiltak til kommunale bygg økes fra 160 til 260 mill, og Enova får 500 mill mer til Enøk.
  • Støtten til Ukraina økes gjennom Nansen-programmet. Ukraina-støtten er beregnet til 22 milliarder kroner, kompensasjon for lønns- og prisveksten 27 milliarder.
  • Til alderspensjon er det satt av 6,5 milliarder mer enn i statsbudsjettet, 5,4 milliarder i økte sykepenger og 3,6 milliarder kroner til økt uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

Høyre, Frp og Venstre har i morgentimene vært kritisk til nyheten om oljepengebruken. SV har på sin side rost pengebruken.