Gå til sidens hovedinnhold

Økokrim-samarbeid gir mersmak

Suksessforsøk gjør at flere politidistrikt skal opprette egne økoteam, for å oppklare økonomisk kriminalitet.

Et titall politidistrikt har fått eller skal få egne spesialgrupper som etterforsker økonomisk kriminalitet.

Målet er at de aller fleste av landets 27 politidistrikter med bistand fra Økokrim skal få sitt eget økoteam, etter en modell som er utprøvd med meget gode resultater i Telemark og Vestfold. Her har et forsøksteam oppklart ni av ti saker.

I teamene skal politietterforskere, jurister og revisorer samarbeide tett om å løse sakene.

- Vi bidrar med veiledning i startfasen og med bistand til å bygge opp kompetansen i teamene, sier politiinspektør Dag Styrvold, leder for Økokrims bistandsenhet, til Aftenposten.

Politidistriktene kan imidlertid ikke regne med støtteordninger for å få til satsingen: Teamene må organiseres innenfor de ressurser distriktene allerede har.

Nå skal underslag, bedragerier, økonomisk utroskap, brudd på skatte- og avgiftslovgivningen og forbrytelser i gjeldsforhold settes under lupen lokalt.

- Teamene bygges opp etter Økokrims modell, men med noen lokale tilpasninger, sier Styrvold. Han regner med at mørketallene for økonomisk kriminalitet er store, og størst der etterforskningen har vært dårligst.