Gå til sidens hovedinnhold

Økokrim tiltaler bedriftsleder

Økokrim har tiltalt en tidligere styreformann og daglig leder i en avfallshåndteringsbedrift i Kragerø for bedrageri mot staten ved SFT på til sammen 22 millioner kroner.

Tiltalen omfatter dessuten bedrageri mot kunder, falsk forklaring til offentlig myndighet, flere tilfeller av forurensning, utroskap mot eget selskap og brudd på regnskapslovgivningen, skriver Økokrim i en pressemelding.

Tiltalen omfatter blant annet følgende forhold:

* Bedrageri på ca. 22 millioner kroner mot staten ved SFT i forbindelse med refusjonsordningen for spillolje.

* Bedrageri mot flere kunder ved salg av spillolje til forbrenning. Spilloljen inneholdt også annet farlig avfall enn olje.

* Falsk forklaring til SFT ved innsending av uriktige refusjonsanmodninger for refusjonsberettiget spillolje og uriktige årsrapporter knyttet til refusjonsordningen.

* Forurensning ved påslipp av farlig avfall som fotokjemikalier og glykol på det kommunale avløpsnett (forurensningen skjedde til Kilsfjorden via det kommunale renseanlegget).

* Forurensning ved påslipp av farlig avfall på nedsiden av kommunalt renseanlegg (forurensningen skjedde til Kilsfjorden via kommunal dypvannsledning).

* Forurensning ved utslipp av farlig avfall til en bekk ved bedriften.

* Fare for forurensning ved destruksjon av farlig avfall i egen fyrkjele.

* Økonomisk utroskap mot eget selskap ved at private utgifter ble betalt av selskapet.

Reklame

Pondus-salg: Nå gjør du superkupp