Det kommer fram i Norges Banks forventningsundersøkelse for 1. kvartal, der økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger er spurt om sine forventninger til den økonomiske utviklingen.

Økonomene sier de tror på en lønnsvekst på 3,0 prosent i år.

De spurte i fagbevegelsen venter en lønnsvekst på 3,3 prosent. Motparten på arbeidsgiversiden anslår årslønnsveksten til 3,1 prosent.

Det mest konservative anslaget kommer næringslivslederne med. De anslår lønnsveksten i egen bedrift til 2,8 prosent i snitt.

Årets lønnsoppgjør starter i mars. Det er de såkalte frontfagene som skal forhandle først.

(©NTB)