Høsten er for mange ting som skolestart, jakt eller innhøsting. For veldig mange i sentrale og usentrale posisjoner over hele landet er det også tid for Budsjettet.

Den mer eller mindre kvalifiserte gjetningen på hvordan neste år vil ende basert på hvordan det gikk ifjor.

Det som følger er en sann historie.

En gang ble et budsjett levert for påfølgende år. Inntektene var budsjettert opp med 15 prosent, noe som ville tilsi rundt 3 millioner kroner i ekstra inntekter. Det var samtidig lagt inn en økning i bemanning på 1 person, med en kostnad på rundt 600 000 kroner.

Dette forslaget ble sendt til en økonom. Økonomen mente det var fint med de økte inntektene, men at kostnadene ikke kunne økes.

Personene som var ansvarlig for inntektene svarte da at om man ikke økte disse kostnadene ville ikke inntektene komme. Mest sannsynlig ville inntektene gå ned fordi økningen måtte komme fordi de ansatte som stod for inntektene i inneværende år hadde jobbet mer enn 130 prosent av normalt timeantall.

Økonomen sa nei. Inntektene måtte stå. Kostnadene skulle ikke opp.

Resultatet klarer du å gjette deg til. Inntektene gikk faktisk ned.

Hadde dette bare vært en unik fortelling, en liten ujevnhet på økonomenes gressmatte som ellers er trimmet som en hårveksten til en gardist på 17.mai, ja - da hadde denne kommentaren vært like nyttig som en iskrembutikk på Nordpolen.

Den store utfordringen er at vi i dag regner på alt. Men på en måte som er ekstremt kortsiktig. Ingen siviløkonomer kan regne på hva service i butikk har av inntekt, så da får vi butikkdød.

Det finnes ikke regnestykker som viser at en togbane til Nord-Norge kan lønne seg fordi konsekvensene ligger langt utenfor et Excel-ark. Hva betyr det at en landsdel får et effektivt transportmiddel til og fra? Det er umulig å konkludere med uten å ta hensyn til så mange faktorer at det ikke finnes budsjetter gode nok for det.

Et nytt produkt vil aldri ha en forretningsplan som er korrekt. En ny idé har ikke tall fra i fjor som passer til budsjett for neste år.

For regnestykker er noen ganger vanskelige. En kaffeavtale kan spare jobben for mange penger fordi den er billigere. Hva så at kaffen er så vond at halvparten bruker heis til en bestemt etasje for å hente kaffe der, eller går ut av huset for å kjøpe kaffe andre steder? Hvor regnes det på tapt arbeidstid der?

Penger er rett og slett alt for viktig for at økonomer skal få regne på det alene. De må få hjelp av mennesker som skjønner mennesker, vår oppførsel og meninger, markedskrefter og samfunnsutvikling.

Samtidig. En vis økonom har en gang sagt følgende: Det handler ikke om hvor mye penger du bruker, men hva du bruker pengene på og hva du får ut bruken av penger.

Lykke til med budsjettet for 2020. Det blir omtrent som i år. I hvert fall hvis økonomene får bestemme.

PS! For ordens skyld. Jeg er også økonom.