- Det er ingen grunn til å godta en veiledende sats fra banker som DNB, Nordea og Handelsbanken, sier økonomiekspert Rune Pedersen til Nettavisen.

Nettavisen omtalte 17. april de svært gode lånebetingelsene Akademikerne har klart å forhandle seg frem til i Danske Bank på vegne av sine medlemmer, samt ektefeller og samboere.

Blant annet får akademikere under 34 år låne til lave 2,14 prosent i effektiv rente på et boliglån på 2 millioner kroner. Låntakere over 34 år må ut med 2,24 prosent, også det en svært gunstig boliglånsrente i dagens marked.

Til sammenlikning ligger de ordinære, effektive boliglånsrentene i Danske Bank på 3,11 prosent, ifølge bankens prisliste. Forutsetningen er et annuitetslån på 2 millioner kroner nedbetalt over 25 år. Besparelsen før skatt for akademikerne utgjør drøyt 250.000 kroner.


YS best

Den aller billigste akkurat nå ifølge økonomiekspert Rune Pedersen i Smarte Penger, er den avtalen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har med Gjensidige.

- Her er renten ikke satt opp etter den siste renteøkningen fra Norges Bank, sier Pedersen til Nettavisen Økonomi. Medlemmer i YS får låne til en effektiv rente på svært lave 2,17 prosent.

Her finner du de gunstigste kollektivtilbudene i markedet,

Ellers har Sykepleierforbundet en avtale med DNB, mens, Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede, har en kollektivavtale med Storebrand.

- LO har en avtale med SpareBank 1-bankene som skal gi medlemmene en rente som er 0,25 prosentpoeng lavere rente. Men det er ikke noen faste rentesatser her, siden disse bankene har ulike priser seg imellom, sier Pedersen.

Veiledende satser

Han sier at de største bankene som DNB, Handelsbanken og Nordea, alle har veiledende satser på boliglån. Det betyr at man også kan få lavere rente enn den veiledende prisen.

- Det er ingen grunn til å godta en veiledende sats fra en av disse bankene. Det finnes mange banker som tilbyr en rente langt under disse satsene. Dette gjelder for eksempel Fana Sparebank og Sbanken, som ikke vil øke renten etter at styringsrenten be satt opp.

Landets beste

Juristforbundet har også klart å forhandle seg frem til superbetingelser hos sin bankforbindelse Handelsbanken Norge.

– Vi mener at vi har fått landets beste bankavtale for medlemsorganisasjoner, skryter generalsekretær Magne Skram Hegerberg på hjemmesidene. Avtalen startet 1. april for inntil 21.000 medlemmer, og disse medlemmene kan nå reforhandle sine lånebetingelser.

Rune Pedersen sier at Juristforbundets avtale med Handelsbanken er veldig lik Akademiker-avtalen, som også Tekna har, men som de ikke ville være en del av. Akademikeravtalen har lenge vært blant de som har aller lavest rente.

Blant de beste

- Det er flere avtaler som ulike yrkesorganisasjoner har. Generelt kan man si at slike avtaler over tid vil være blant de beste i markedet, siden de representerer så store grupper, sier Pedersen.

I tabellen under har vi satt opp forskjellene mellom det juristene oppnår og det Handelsbankens øvrige kunder oppnår for noen av de viktigste låneproduktene. Betingelsene gjelder en typisk kunde i banken (se også lenger ned).

Produkt
Juristforbundet Øvrige kunder
Boliglån ung (effektiv rente) 2,14% n.a.
Boliglån 75 % (effektiv rente) 2,24% 2,65 %
Boligkreditt 75% utnyttelse (effektiv rente) 2,46% 3,11%
Etableringsgebyr - boliglån 0 3000

Kilde: Handelsbankens prislister

Stor forskjell

Vi ser av tabellen at for et boliglån innenfor 75 prosent av verdiene, slipper juristene unna med 2,24 prosent i effektiv rente for et annuitetslån på 2 millioner over 25 år. Det er identisk med hva Akademikerne oppnår i Danske Bank.

Den typiske gode boliglånskunden i Handelsbanken må derimot ut med 2,65 prosent. Det skal sies at Handelsbankens prislister er veiledende og «typiske», det er adgang for de ulike kontorene til å prise avvikende.


For produktet boligkreditt, altså et rammelån som kan trekkes opp til en øvre kredittgrense, er renteforskjellene enda større. Ved en utnyttelse av kreditten på 75 prosent, slipper juristene unna med 2,46 prosent i effektiv rente, mens en typisk solid kunde i Handelsbanken må ut med 3,11 prosent.

Ikke gebyr

Juristforbundet har også klart å forhandle seg frem til 0 i etableringsgebyr når medlemmene tar opp et boliglån. Her må de øvrige kundene i Handelsbanken ut med 3000 kroner.


Foruten de gunstige betingelsene får alle medlemmene som bytter til Handelsbanken egen kunderådgiver og personlig oppfølging. Juristforbundet er opptatt av at Handelsbanken ikke har salgsmål, bonus, kundeprogrammer eller andre elementer «som påvirker den personlige servicen til hver kunde».

Kommunikasjonsdirektør Lars Sæthre i Handelsbanken skriver i en e-post til Nettavisen Økonomi at banken i utgangspunktet ikke har prislister på utlån, ettersom hver kunde vurderes individuelt.

Gode kunder har derfor gode priser, og Sæthre mener banken definitivt er konkurransedyktig på kunder med god og ordnet økonomi, også unge.

Unntak

Unntaket fra regelen om individuell prising, er avtalen Handelsbanken har gjort med Juristforbundet, der banken gir det Sæthre mener er faste og gode priser til medlemmene.

«Vi gleder oss over at mange jurister allerede har benyttet seg av dette og blitt kunde i Handelsbanken. De får ikke bare gode priser, men en egen rådgiver og et servicetilbud som år etter år har sendt Handelsbanken til toppresultater i Norsk Kundebarometer», skriver Sæthre i e-posten.


Kommunikasjonsdirektøren mener det er viktig å vite at betingelsene som fremkommer i Finansportalen.no i svært liten grad sier noe om hvilken pris en kunde kan forvente seg. Bankene er pålagt å oppgi en rente her, men fordi mange banker priser individuelt, har det ifølge Sæthre liten verdi å benytte denne som referanse.

«Dette gjelder blant annet Handelsbanken, der tallet i Finansportalen ikke sier noe om hvilken rente en kunde kan forvente seg. Hver kunde vil bli vurdert individuelt», fremhever kommunikasjonsdirektøren.