Det var langt mellom gladnyhetene da regjeringen la frem koronabudsjettet.

I forrige budsjett hadde regjeringen forventet en økonomisk vekst på 2,3 prosent. Nå er anslaget justert til minus 4 prosent. Det betyr at økonomien krymper med omtrent 200 milliarder kroner.

Konsekvensene er konkurser og arbeidsledighet. Regjeringen bemanner opp namsmannen fordi gjeldskravene hoper seg opp.

Les også: Sanner slår alarm om velferdsstaten i Norge

For å bøte på de enorme økonomiske konsekvensene og få folk tilbake i arbeid, skal regjeringen øke pengebruken med 240 milliarder kroner, og bruker 419,6 milliarder oljekroner for å smøre økonomien.

400.000 nye arbeidsledige nordmenn har ført til at trygdebudsjettet også har eksplodert med 44,5 milliarder kroner. Finansminister Jan Tore Sanner (H) uttrykte sterk bekymring for den norske velferdsmodellen om økonomien ikke snur raskt.

På tross økonomiske utfordringer, har regjering vernet bistandsbudsjettet.

Les mer: Går i strupen på budsjettet: – De eldste sitter igjen med regningen

Ifølge regjeringsplattformen skal det bevilges 1 prosent av norsk økonomi (BNI) til bistand. Men ettersom økonomien kollapser, vil årets bevilgning til bistand overstige regjeringens eget mål.

Det betyr at Norge skal bruke omtrent 35,8 milliarder kroner på bistand. Blant annet inkluderer bistandsbudsjettet flere nye satsinger.

  • 30 millioner kroner til partnerland i Afrika, og til den demokratiske republikken Kongo og Madagaskar.
  • 180 millioner kroner til IMFs katastrofefond for å slette gjeld for fattige land.
  • 541 millioner kroner til global helse.
  • 38,2 millioner kroner til humanitær bistand.
  • 102 millioner til verdensbankens utviklingsfond.

– Global krise

– Regjeringen velger å prioritere en enda større del av økonomien til bistand mens 400.000 nordmenn står arbeidsledig. Er det riktig prioritering?

– Det som har vært en krise i vårt land, kan bli en katastrofe i mange utviklingsland. Så mange som 500 millioner mennesker kan skyves ut i fattigdom og antallet mennesker som lever i sult kan dobles, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) til Nettavisen.

Les mer: Økonomiprofessor: – Norge har ikke sett verre tall siden 1930-tallet

Han mener det også vil få store konsekvenser for Europa og Norge om ikke man avlaster fattigdom og sult i flere fattige land.

– WHO anser at så mange som 190.000 kan dø av koronaviruset i Afrika dersom ikke utbruddet kontrolleres. En slik situasjon krever internasjonal solidaritet og samarbeid, og undersøkelser viser at bidrag til internasjonalt utviklingsarbeid har bred støtte i det norske folk, sier han.

Utviklingsministeren presiserer at det ikke er tradisjon for å justere bistandsbudsjettet hverken opp eller ned avhengig av svingninger i økonomien.

Les mer: Spår økonomisk katastrofe for Norge

Vil bistandsmål til livs

Men samarbeidspartner og Frp-leder Siv Jensen mener KrF må se langt etter å verne bistandsbudsjettet, men vil ta kampen først ved statsbudsjettet til høsten.

– Når statsbudsjettet for 2021 skal spikres, mener vi at bistandsbudsjettet må ned. Norge gir uforholdsmessig mye per person enn de aller fleste land i verden. Vi ligger skyhøyt over målet til FN, sier Jensen til Nettavisen.

Hun mener alle steiner må snus når finansminister Jan Tore Sanner (H) kom med advarsler om den norske velferdsmodellen vil overleve.

– I en tid hvor finansministeren presenterer pensjonsforpliktelsene som et problem fordi norsk økonomi kan kollapse – da må faktisk alle steiner snus, og det inkluderer nivået på norsk bistand, sier hun.

Les også: Bekymret for skattekåte politikere: – Vi vil slite

Fremskrittspartiet mener målet om én prosent av norsk økonomi til bistand må skrinlegges.

– Det som er farlig når man lager den type formuleringer er at pengene bevilges automatisk helt uten at det blir noen budsjettprioritering. Når man slåss om mer penger til politi eller forsvar kan utviklingsministeren bare lene seg tilbake – fordi det blir satt av uten debatt.

– Når vi må stramme inn livremmen må tiden være over for et automatisk vern av norsk bistand, sier Jensen.