Her finner du Nord-Norge-kalkulatoren

Om Nord-Norge-kalkulatoren

Tiltakssonen omfatter hele Finnmark og syv kommuner i Nord-Troms. De syv kommunene er Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Du kan få en rekke forskjellige økonomiske fordeler. Her er fordelene:

  • Nedskriving av gjeld i Lånekassen
  • Lavere skatt på alminnelig inntekt
  • Lavere trinnskatt (3.trinn)
  • Ekstra fradrag på skatten
  • Bortfall av forbruksavgift på strøm
  • Bortfall av mva på strøm

I kalkulatoren kan du legge inn to personer. Kalkulatoren regner ut fordelene for hver enkelt, og det som gjelder for familien samlet.

Nettoinntekten (alminnelig inntekt) er etter at alle fradrag er trukket fra. Husk på å ta med minstefradraget som er 45 prosent av lønnsinntekten, maksimal 100.800 kroner. Skatten på alminnelig inntekt er 22 prosent i 2020, i Tiltakssonen er den 18,5 prosent.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.