Det viser en oversikt gjengitt i Klassekampen. Arbeids- og velferdsetaten (Nav) oppgir hvor lang tid de bruker på saksbehandling på ulike områder nå, sammenlignet med 2015.

I 2017 ble det gjort flere tiltak for å kutte ventetiden, blant annet ble personmøter redusert til fordel for kontakt per telefon eller internett.

For arbeidsavklaringspenger øker saksbehandlingstiden fra et snitt på 10,9 kalenderdager i 2015 til 17,3 dager så langt i år, hele 59 prosent lengre ventetid enn før. Saksbehandlingstiden for foreldrepenger er økt fra 26,2 til 35,9 dager.

Behandlingstiden for saker som gjelder barnetrygd, kontantstøtte, yrkesskader, hjelpemidler, bidrag til enslig forsørger, gravferdsstønad, tilleggsstønad, tilleggsstønad arbeidssøkere og supplerende stønad har også økt.

Et par av de største postene har gått noe ned. Saksbehandling av alderspensjon er redusert siden 2015, men har så gått noe opp igjen, fra 5,7 dager i 2017 til 6,8 dager så langt i 2019, mens uføretrygd i snitt er ned fra 139 dager i 2015 til 123 dager i dag.