Skal Norge lete etter mer olje eller ikke? Spørsmålet har blitt enda mer politisk antent etter at FNs alarmerende siste klimarapport ble lagt fram 9. august. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet avviser å sette en sluttdato, mens SV, Venstre og MDG vil avslutte oljeletingen.

En sentral norsk politiker har vært direkte involvert i nyere oljesatsing. Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe, tidligere olje- og energiminister, startet selskapet Okea i 2015 sammen med Erik Haugane, Anton Tronstad og Knut Evensen, to år etter at han gikk av som statsråd.

Forretningsideen var å kjøpe seg inn i lisenser med funn på norsk sokkel og være med på utbyggingen av disse. Selskapet kjøpte 44,56 prosent av Draugenfeltet og 12,0 prosent av Gjøafeltet, og har vært operatør på Draugen fra 30. november 2018.

Som Senterpartiets første nestleder er Borten Moe en selvskreven statsråd-kandidat ved et eventuelt regjeringsskifte. Til Nettavisen vil han verken bekrefte eller avkrefte om han synes det er greit å være både eier i et oljeselskap og oljeminister (mer om det lenger ned). Det vekker sterk skepsis:

- Det er ikke tillitsvekkende, og kan få alvorlige konsekvenser om han blir oljeminister, sier MDGs energipolitiker Ask Ibsen Lindal

Les også: Vil ha slutt på oljeleting umiddelbart: - Dårlig etikk og dårlig butikk

Olje-formue på nær 9 millioner

Okea ble børsnotert 18. juni 2019, og har når dette skrives en markedsverdi på 1,55 milliarder kroner. Ifølge Okeas egen aksjonær-oversikt eier Borten Moe i dag 0,57 % av selskapet gjennom sitt heleide selskap Skjefstad Vestre AS - han er med det 13. største eier i selskapet.

Markedsverdien gir Borten Moe en formue i selskapet på 8,7 millioner kroner.

I 2020 havnet Borten Moe i søkelyset for intens lobbyvirksomhet på vegne av Okea, selv om han da ikke lenger var i ledelsen i selskapet. I en artikkel i DN i juni i fjor kom det fram at Okea var det eneste oljeselskapet som drev lobbyvirksomhet for bedre betingelser i en skattepakke knyttet til koronatiltak:

– Okea er det eneste enkeltselskapet som har kommet med innspill til finanskomiteen om oljeskatten og spesielt det som kalles negativ terminskatt, sa SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til DN.

Les også: Erna Solberg sår tvil om oljeleting i nye områder

- Veldig umusikalsk om det vurderes

MDGs energipolitiske talsperson, Ask Ibsen Lindal, frykter at Senterparti-politikeren igjen skal innta oljeminister-kontoret. Lindal er også sitt partis førstekandidat for Sør-Trøndelag, og konkurrerer med Senterpartiets nestleder om en stortingsplass.

MDG-eren sammenligner Borten Moes posisjon med Lisbeth Berg Hanssen (Ap.) , tidligere fiskeriminister med private interesser i fiskerinæringen. Han mener det er åpenbart at Borten Moe kan havne i en habilitetskonflikt:

- Her må Borten Moe kjenne på sin egen politiske samvittighet. Det tjener ingen i en slik posisjon å bli mistenkeliggjort. Han kan ikke gå inn som olje- og energiminister, og det er veldig umusikalsk om det overhodet vurderes, sier Lindal til Nettavisen.

SVs Kari Elisabeth Kaski er mindre bombastisk, men tydelig på det prinsipielle:

- SV vil ikke mene noe om andre partiers statsråder. Jeg forutsetter at alle statsråder ikke er inhabile i den rollen de skal ha, men jeg vil ikke inn på dette når det gjelder enkeltpersoner, sier Kaski til Nettavisen.

Les også: Kraftig fall for Senterpartiet på ny TV 2-måling

- Opp til andre å avgjøre

Overfor Nettavisen avviser Borten Moe at problemstillingen er noe annet enn hypotetisk. Samtidig vil han heller ikke utelukke at de to rollene kan kombineres.

- Habilitet skal alltid ivaretas. Og det er det gode system for i staten. Om det skulle bli en utfordring skal det selvsagt løses, skriver Borten Moe i en SMS til Nettavisen.

Nestlederen i Senterpartiet ønsket ikke et telefonintervju om dette, og derfor fortsatte samtalen via tekstmeldinger:

- OK, dette er hypotetisk, men aktuelt: er det forenlig å beholde eierskapet i Okea og samtidig ha en rolle som statsråd knyttet til oljesektoren og/eller energi?

- Hypoteser får vi diskutere om det skulle bli realitet.

- Du kan ha en mening om habilitet selv om ministerposter selvsagt ikke deles ut før valget? Du er tidl. oljeminister og startet et selskap i oljenæringen etter det: kan du være oljeminister og eie oljeaksjer samtidig? Ja eller nei?

- Poenget med habilitet er vel strengt tatt at du ikke vurderer den selv. Og det er derfor det finnes gode system for dette i staten. For øvrig er det bra for politikken at lærere, fiskere, bønder, oljearbeidere og andre med et levd liv kan delta.

Borten Moe opplyser til Nettavisen å ha større verdier i «jord, fjøs og traktor» enn olje, men også mye gjeld.

- Så noen stor kapitalist er jeg ikke, sannsynligvis er jeg på linje med de som eier et hus eller en ok leilighet i en av de større byene våre, sier Borten Moe.

- Vi skal ikke alltid legge oss på juridisk bunnivå

Ifølge Ask Ibsen Lindal bidrar små nettverk og få folk til at det lett kan oppstå habilitetsproblemer i norsk politikk:

- Vi har enorme ressurser, men små nettverk i det lille landet vårt. Det blir fort feil når avstanden mellom politikere og næringen de skal regulere blir for liten. Det må være ryddige forhold og ingen tvil om at man tjener folket og ikke særinteresser.

Lindal mener det heller ikke nødvendigvis handler om å finne ut hva som er juridisk holdbart:

- Vi skal ikke alltid legge oss på det juridiske bunnivået. Det er ikke tillitsvekkende, og kan få alvorlige konsekvenser om han blir oljeminister, også på grunn av det nettverket han besitter. Vi som land kan ikke ha det sånn. Da får vi stagnasjon, uryddighet og gråsoner hele veien.

Lindal reagerer også på Borten Moes uttalelser om habilitetsspørsmålet:

- Det er alvorlig at Borten Moe prøver å bagatellisere dette med at han har «levd liv» som oljearbeider. Han har direkte eierinteresser, et stort nettverk med særinteresser og har ved flere anledninger vist at han heller vil jobbe ut fra egne holdninger i olje- og energipolitikken enn den vedtatte politikken til partiorganisasjonen han står på liste for.

Ola Borten Moe er forelagt kritikken fra Lindal, men har valgt å ikke kommentere den.