– En gang må være den første for alt. I dag har jeg klaget inn Dagsrevyen til PFU for flere brudd på Vær varsom-plakaten og god og etterrettelig journalistikk, skriver Sp-nestleder Ola Borten Moe i et Facebook-innlegg.

Du kan lese hele innlegget hans lengre ned i saken.

Borten Moe mener NRK har fremmet «alvorlige og udokumenterte påstander» mot han uten at han fikk anledning til å kommentere dem.

Les mer: Kraftig avgiftsøkning gir prissjokk på bensin og diesel: – Helt uakseptabelt

– Kampanjejournalistikk

– Det er antagelig den nye klimaredaksjonen i NRK, som i sitt ønske etter å kjøre senasjonell kampanjejournalistikk i «det godes tjeneste» hopper glatt bukk over hva som er sant og ikke, skriver han.

Saken handler om at interne dokumenter ble offentliggjort i forbindelse med klimasøksmålet fra flere miljøorganisasjoner. Søksmålet ble avvist i alle rettsinstanser, og fikk sin slutt da Høyesterett avviste søksmålet rett før jul.

Klagen går på spesielt to forhold og påstander som ble fremmet på Dagsrevyen den 12. januar.

  • «De må forklare hvorfor de holdt tilbake viktig informasjon da Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeleting i 2013».
  • «NRK avslørte at Borten Moe visste at oljeleting i nord kunne bli tapsprosjekt i milliardklassen».

– Begge påstandene er beviselig feil og har ikke grunnlag i virkeligheten. Dette kan jeg ikke akseptere, skriver han i innlegget.

Les også: Gigantisk klimaplan, men regjeringen har ikke peiling på kostnadene: – Skremmende

Han mener det burde vært krav til enten samtidig imøtegåelse eller tilsvar til det han kaller «alvorlige beskyldninger».

– Som ansvarlig statsråd kan man knapt begå en verre handling enn aktivt å holde relevant informasjon tilbake for Stortinget. Det er dermed svært alvorlige beskyldninger som fremsettes som saksopplysninger og fakta i Dagsrevyens innslag, skriver han.

Les mer: Refser ny klimaplan: - Uaktuelt å forby bensin- og dieselbiler fra 2025

Vil ikke kommentere

Ola Borten Moe utdyper overfor Nettavisen at konflikten er «konstruert av NRK og miljøbevegelsen i fellesskap». Når myndighetene vurderer hvor mye olje og gassforekomster det er i et område er det knyttet stor usikkerhet til det. I dokumentene fra departementet som ble offentlig, mener Borten Moe det viste en faglig diskusjon om hvordan slike mulige forekomster skal verdsettes.

– Selvsagt tjener du ikke penger om du ikke finner noe, sier han.

Hvor mye det er å tjene på nye felt er avhengig av prisen på olje- og gass, samt kostnadsnivået og ikke minst hvor store forekomster som blir funnet.

Les også: Denne maskinen kutter CO2-utslipp verdt 25.000 biler

NRK vil ikke kommentere saken direkte av hensyn til Pressens faglige utvalg (PFU).

– Vi var ikke kjent med Borten Moes klage til PFU før dere tok kontakt med oss. Av respekt for PFUs saksbehandling synes vi ikke det er riktig av oss å kommentere innholdet i klagen før de har fått anledning til å vurdere den, skriver redaksjonssjef Hanna Thorsen i en SMS til Nettavisen.