Ola og Kari strammer livreima

Du og jeg strammet kraftig inn på pengebruken i juli, sier ferske tall. Fallet i det private forbuket kan bidra til å sikre lav rente i lang tid framover.

27.08.04 11:04

Detaljomsetningen ved norske utsalgssteder falt med 2,1 prosent fra juni til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Økonomene hadde på forhånd ventet at detaljomsetningen holdt seg uendret.

Det siste året har detaljomsetningen eksklusive motorkjøretøyer og bensin vokst med 2,3 prosent. Tas disse to gruppene med i regnestykket, er økningen på 2,5 prosent.

- Trekker i retning av rentekutt

Norges Bank har tatt høyde for en uvanlig kraftig vekst i forbruket i år. Dersom det viser seg at forbruket blir lavere enn anslått, kan det sørge for at sentralbanksjef Svein Gjedrem venter lenge og vel med å sette opp renta.

I den siste inflasjonsrapporten anslår Norges Bank veksten i samlet konsum til 5,25 prosent i 2004, mens SSB-tallene viser en vekst i varekonsumet på bare litt over 2 prosent fra juli i fjor til juli i år.

- Utsikten til å nå anslaget til Norges Bank ser nå enda dårligere ut, sier seniorøkonom Erlend Lødemel i DnB NOR Markets til TV 2 Nettavisen.

Lødemel mener den uventet svake forbruksveksten trekker i retning av et nytt rentekutt fra Norges Bank mot slutten av dette året.

- Dette er et tall som isolert sett trekker i etning av lavere rente. Men vi ser at tallene for detaljomsetningen svinger mye, og det skal litt mer enn ett tall til for å konkludere, sier Lødemel, som påpeker at SSB-tallene for juni måned viste en overraskende høy forbruksvekst. Årsaken er trolig ettervirkninger av streiken i mai og dårlig vær.

- Det ser ut til at vi har fått en viss reversering i juli, fortsetter DnB NOR-økonomen.

- Skuffende AKU-tall

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen er enig i at juli-tallene kan tolkes som en reaksjon på de høye juni-tallene. Han deler imidlertid ikke oppfatningen om at forbruksveksten er lavere enn det Norges Bank har anslått.

- Den underliggende årsveksten for varekonsumet er på 6 prosent. Ser vi de siste månedene under ett, er det en ganske bratt trend oppover. Vi ligger omtrent på den banen Norges Bank har tegnet opp, sier han til TV 2 Nettavisen.

Andreassen legger større vekt på arbeidsledighetstallene som SSB publiserte fredag. Tallene viser at sysselsettingen står nesten på stedet hvil til tross for at økonomien går på skinner.

- Samlet sett har Norges Bank argumenter for å sitte på gjerdet og se an utviklingen, sier han.

Kraftig postordre-vekst

De som selger nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger er blant dem som opplever den kraftigste omsetningsveksten i Norge akkurat nå. Målt i verdi har salget økt med over 11 prosent det siste året.

Omsetningen for detaljhandel utenom ordinære butikker, økte med 8 prosent i samme periode. Denne kategorien omfatter blant annet salg via postordre.

Butikker fylt med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde lavest vekst, med en omsetningsøkning på rundt 1 prosent i forhold til juli i fjor.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag