*Nettavisen* Økonomi.

Ola og Kari tror på egen lommebok

Foto: (TV 2 Nettavisen)

Nordmenn har sterk tro på utviklingen for vår egen økonomi. Et flertall av oss tror vi vil få bedre råd det neste året. Unge er mest optimistiske.

19.05.04 07:53

Optimismen i husholdningene har ikke vært høyere siden 1998. Det viser maimålingen av Forventningsbarometeret.

Forventningsbarometeret måler husholdningenes forventninger til egen økonomi og til landets økonomi, og er et samarbeid mellom Sparebankforeningen, Økonomisk Rapport og TNS Gallup.

Samtidig viser optimismen tegn til å flate ut.

- Nær rentebunn
– At optimismen flater ut, kan tyde på at vi nå er nær eller på rentebunnen, og at flere tror på renteoppgang fremover. Dessuten er det fortsatt en viss usikkerhet med hensyn til utviklingen på arbeidsmarkedet. Samlet sett viser likevel Forventningsbarometeret at det fortsatt vil være god vekst i det private forbruket, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i Sparebankforeningen.

Det er flere grunner til den høye optimismen. I tillegg til at rentenivået er lavt, rapporteres det om stor aktivitet i boligmarkedet. Boligveksten er fortsatt høy, og i de siste 12 månedene har prisstigningen vært på over 10 prosent. Dette gjenspeiles også i stor lånevilje, og de siste tallene viser at kredittveksten holder seg på over 10 prosent for husholdningene, slik den nå har gjort de siste fire årene.

- Generelt vitner alle disse indikatorene om stor fremtidstro i husholdningene, sier Hyttnes.

De yngste er mest optimistiske
Forventningsbarometeret viser at optimismen er høyest i den yngste aldersgruppen, det vil si blant dem som er under 30 år. Blant de yngste er optimismen høyere enn ved forrige måling i februar, og det er motsatt av hvordan utviklingen har vært i de andre aldersgruppene.

HTML EMBED
SI DIN MENING:
Får du bedre råd neste år?
Ja, helt sikkert
Ja, så vidt
Nei, må stramme inn
Aner ikke

Se resultat

Bedre utsikter på arbeidsmarkedet kan være en forklaring, noe flere av de unge vil nyte godt av hvis de er i ferd med å etablere seg med ny jobb.

- Likevel bidrar effektivisering i arbeidslivet og konkurranse på arbeidsmarkedet til at det virker vanskeligere å få ledigheten ned nå enn tidligere. Det er kanskje en av årsakene til at optimismen ikke er høyere nå enn den var i februar, sier Hyttnes.

Mindre tro på landets økonomi
Forventningene til hvordan landets økonomi vil utvikle seg til neste år er noe dempet sammenlignet med sist, noe som bidrar til at husholdningenes optimisme ikke øker sammenlignet med forrige måling.

Fortsatt er det svært mange som mener det er gunstig å foreta større anskaffelser til husholdet. Dette bekreftes av ferske tall for bilsalget, som i april lå høyere enn normalt for denne måneden.

Forventningsbarometeret gir signaler om hvordan det private forbruket vil utvikle seg i de nærmeste månedene. De siste tallene for varekonsumet viser at det er høy vekst i forbruket, og privat konsum følger stort sett anslagene fra Norges Bank om en vekst på 5,25 prosent fra 2003 til 2004.

- Likevel er det ingen tegn til et urovekkende sterkt privat forbruk i tiden fremover, både når vi tar hensyn til utviklingen i realdisponibel inntekt og anslagene for den makroøkonomiske utviklingen, avslutter Hyttnes.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.