Olav Thon ble i februar tilkjent fullt medhold i saken mot en Hamar-restaurant som kaller seg Stortorvet Gjestgiveri.

Thon mener det er for likt navnet til en av Oslos eldste restauranter, 300 år gamle Stortorvets Gjæstgiveri. De viser også at utforming av logo er lik. Thon har eid lokalet siden 1978.

Men nå bekrefter advokat Terje L. Michaelsen i Advokatfirmaet Mageli overfor E24 at Hamar-selskapet anker dommen. Daglig leder Erik Jacobsen i Madriku, som eier restauranten, har følgende knappe kommentar til E24 om anken:

Feil

– Vi har ingen kommentar utover det at vi mener rettsavgjørelsen i tingretten er feil, og at vi derfor anker, sier Jacobsen.

Partner Christian J. Aubert i Langseth Advokatfirma, som er Thon Gruppens advokat sier til E24 at anken ikke kom som noen overraskelse.

– Slik saken har gått i tingretten er det ikke overraskende. De har vel lyst til å drive et par år til med det samme navnet, sier Aubert.

Aubert sier de komme mer en noe endret argumentasjon i den neste rettsrunden.

– Tingrettens dom bygget på at det var brudd på markedsføringsloven, men vi vil også hevde at det er brudd på loven om varemerker, sier advokaten.