Saken er oppdatert fra pressekonferanse.

ENSJØ (Nettavisen) I en pressemelding torsdag morgen skriver Reitan (se også nederst i saken) at driftsresultatet gikk ned fra 3,8 milliarder i 2021 til 3,6 milliarder i 2022. Resultat før skatt endte på 2,5 milliarder, og det er ned fra 3,3 milliarder i 2021. Tallene gjelder detaljhandelsvirksomheten, Reitan Retail, butikker, storkiosker og bensinstasjoner.

– Samtidig som vi manøvrerte et krevende marked, fortsatte vi å styrke og fornye selskapet. Våre 43.500 kolleger jobbet målrettet for å sikre kritiske verdikjeder for mat og energi, samtidig som vi utviklet selskapet og skapte grunnlag for langsiktig verdiskapning, sier Ole Robert Reitan i en pressemelding.

- Jeg er både takknemlig og imponert over innsatsen fra alle våre dyktige kjøpmenn og medarbeidere som har manøvrert krevende markedsforhold og tøff konkurranse på en strålende måte, trygt forankret i våre felles verdigrunnlag og alltid med kunden som vår øverste sjef, sier Reitan, som er ansvarlig for detaljhandelen i konsernet.

Reitan beskriver 2022 som et et år der usikkerhet og inflasjon bidro til nye utfordringer for kunder, kjøpmenn, ansatte og lokalsamfunn i alle syv land der Reitan Retail har virksomhet.

Høyt kostnadspress

– Vi mener resultatene er gode, alt tatt i betraktning. Men omstendighetene rundt oss gjør at tallene er svakere enn i 2021. Det har vært mer krevende på mange fronter enn det jeg kan huske, sa Ole Robert Reitan på en pressekonferanse torsdag.

2022 startet med en pandemi Reitan trodde vi var ferdig med. Så fikk de økte innkjøpspriser og drivstoffpriser i fleisen.

– Summen av det er et kostnadspress som er høyere enn noen gang jeg kan huske. Prisnivået er ikke bærekraftig, det henger ikke sammen med kostnadsnivået. Men vi er den mest kostnadseffektive dagligvareaktøren i Norge, hevdet Reitan.

– Vi er inne i en veldig tøff og krevende periode, som ikke er bærekraftig. Akkurat nå er det stress, og vi må jobbe med vårt eget kostnadsnivå.

Stor omsetningsvekst

Butikkomsetningen for alle fire forretningsområder, Rema 1000 Norge, Rema 1000 Danmark, Reitan Convenience og Uno-X Mobility endte i 2022 på 116 milliarder. Det er opp fra 104 milliarder i 2021, men 7 milliarder av økningen skyldes økte bensinpriser gjennom Uno-X. Driftsinntektene i perioden steg fra 82 milliarder kroner til 94 milliarder.

Reitan skriver i pressemeldingen at resultatet er påvirket av inflasjon og oljepris, men også godt hjulpet av dyktige og effektive kjøpmenn og ansatte. Totalt investerte Reitan Retail i fjor for 2,1 milliarder kroner, i blant annet oppgradering av butikknettverk, kiosker og bensinstasjoner.

Rema 1000 Norge opplevde en svak økning i driftsinntektene i fjor, og driftsresultatet falt fra 18141 millioner kroner til 1699 millioner. Reitan skriver i meldingen at resultat preges av normalisering etter koronapandemien og inflasjon sterk konkurranse og investering i laveste pris.

De hevder å ha økt markedsandelen og betegner seg selv som Norges største lavprisaktør. Rema Norge 1000 stod i 2022 for 47 prosent av resultatet til Reitan Retail og er med det den viktigste virksomheten innenfor forretningsområdet. Av en total butikkomsetning på 47,4 milliarder satt Rema 1000 Norge i fjor igjen med en driftsmargin på 3,5 prosent.

Rema er også store i Danmark, og her endte driftsresultatet på 1,25 milliarder, og selskapet har inngått en avtale med tyske Aldi om overtakelse av deres virksomhet i Danmark. Til sammen er det snakk om 100 butikker. Overtakelsen er avhengig av godkjenning fra myndighetene. Me en overtakelse blir Rema den største butikkjeden i Danmark.

– Vi mener vi har gjort dette lett for myndighetene ved å gjøre en skikkelig avtale, sa Reitan på pressekonferansen.

Endret handlemønster

I 2021 hadde Reitan Retail totale inntekter på 81,5 milliarder kroner, et driftsresultat føravskrivninger på 8,22 milliarder og et driftsresultat på 3,84 milliarder. Rema 1000 Norge stod for over 40 prosent av 2021-resultatet.

– Vi har fortsatt planer om å børsnotere Reitan Retail, sa Ole Robert Reitan.

Reitan Retail omfatter forretningsområdene Rema 1000 Norge, Rema 1000 Danmark, Reitan Convenience og Uno-X Mobility. Forretningsområdet ledes av Ole Robert Reitan, som eier en tredjedel av eierselskapet Reitan. Reitan Retail har til sammen 3800 utsalgssteder i syv land. Om lag 2 millioner kunder er daglig innom utsalgsstedene.

I 2021 utgjorde resultatet til eierselskapet Reitan 5,6 milliarder kroner før skatt, som var en økning fra 4,9 milliarder i 2020. Resultatet i 2021 var ifølge konsernet preget av endrede handlemønster, nedstenginger, gjenåpninger og sterk konkurranse i både handel, hotell- og eiendomsmarkedet.

NorgesGruppen presenterte nylig et fjorårsresultat på 2,9 milliarder kroner etter skatt. Det var et konsernresultat.