TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Nå nekter olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) å forklare hvorfor han gjenga rapporten feil.

- Dette er oppsiktsvekkende. Jeg kommer til å forfølge dette. Det bør ikke være tvil om at når man ber om undersøkelser, så bør man følge dem opp. Det skjønner alle. Det burde statsråden også skjønne, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

I forrige uke stilte han et skriftlig spørsmål til statsråden. Haltbrekken lurte på om statsråden midlertidig ville stanse utbyggingen av vindkraftverk på Sørmarkfjellet i Flatanger kommune helt nord i Trøndelag.

Den tidligere lederen i Naturvernforbundet bekymret for at utbygginga kan få alvorlige konsekvenser for fuglelivet på og rundt fjellet. Området huser blant annet den sterkt truede uglefuglen Hubro.

Overrasket

At olje- og energiministeren ikke ville stanse arbeidet, overrasker ikke Haltbrekken. Det som overrasker, er begrunnelsen.

I svaret viser nemlig Freiberg til en fersk rapport fra Nord Universitet og skriver følgende:

«Arbeidet med adkomstveien har startet opp, men de resultatene som foreligger tilsier at arbeidet med anleggsveien foregår så langt unna eventuelle hekkeplasser for hubro at det ikke er nødvendig med restriksjoner.»

Forskerne: Vi vet for lite

Problemet med det statsråden skriver, er at det ikke stemmer. Det er NVEs konklusjon, ikke forskerne, at det ikke er nødvendig med restriksjoner. I rapporten han viser til, kommer det nemlig frem noe helt annet:

«Det er ikke lett å si hvordan denne hogsten påvirker hubroen, så lenge vi ikke har full oversikt over hvordan hubroen bruker hele området og hvor den eventuelt hekker. Selve vegbygginga med nødvendige sprengningsarbeider vil forstyrre hubroen mer enn hogst», skriver forskerne Magne Husby og Audun Eriksen.

Videre heter det om anleggsarbeidet som nå pågår:

«Vi vet altså for lite om hubroens arealbruk på Sørmarkfjellet til å noenlunde sikkert kunne anslå effektene av vegbygginga. Når veganlegget kommer opp på toppen av fjellet, vil anleggsarbeidet være lett hørbart og observerbart også vestover på Sørmarkfjellet, der vi nå vet sikkert at hubroen tilbringer mye tid.»

Nettavisen ringte Magne Husby, den ene forskeren som skrev rapporten. Forskerne anbefaler at undersøkelsen igang i april fortsetter frem til våren og sommeren 2020.

Husby opplyser til Nettavisen at en slik undersøkelse vil kreve at anleggsarbeidet stanses.

Han bekrefter at statsrådens svar er stikk motsatt av det de anbefalte i sin rapport. De jobber nå med å ferdigstille en ny rapport som vil være klar i neste uke, og kan derfor ikke si så mye mer.

Spent på svaret som ikke kommer

- Hva synes du om at statsråden lener seg på rapporten deres når han hevder at arbeidet som skjer så langt unna hubroens hekkeplasser at det ikke påvirker hubroen?

- Jeg synes du skal spørre ham om hvorfor. Jeg er spent på svaret.

Nettavisen har bedt om et intervju med Kjell-Børge Freiberg. Det var i følge departementets informasjonsavdeling ikke mulig «før tidligst i neste uke en gang».

Vi sendte derfor over tre spørsmål vi i første omgang ønsket svar på.

* Hvorfor viser statsråden til Nord-rapporten, når denne konkluderer motsatt av statsråden?

* Vil statsråden likevel stanse arbeidet med anleggsveien i tråd med anbefalingene i Nord-rapporten, eller vil han se bort fra anbefalinger og funn og likevel la arbeidet fortsette?

* Mener statsråden det er riktig at myndighetene først sier det skal tas hensyn til hubro og be om ytterligere undersøkelser, for så å sette forskernes resultat og råd til side?

Rapporten fra Nord universitet er nemlig et krav fra myndighetene til utbygger Trønderenergi. Parallelt med at byggingen pågår, vil nemlig myndighetene finne ut hvordan arbeidet påvirker en uglebestand ingen vet noe særlig om.

«Det er ikke så mye mer vi kan si om denne saken dessverre», er svaret Nettavisen får fra kommunikasjonsavdelingen.

De legger også ved et brev NVE har sendt utbygger Trønderenergi om rapporten. I brevet konkluderer NVE likt som statsråden.

Til slutt gir kommunikasjonsenheten oss et sitat som skal tilhøre statsråd Freiberg. Sitatet gir oss ikke svar på de tre spørsmålene:

«Det er NVE som fører kontroll med oppfølging av vilkår og byggingen av vindkraftverk. NVE har vurdert forholdet til hubroundersøkelsene i det vedlagte brevet, og finner der at det ikke er grunnlag for stans. Som det skriftlige svaret til stortingsrepresentant Lars Haltbrekken viser, slutter jeg meg til NVEs vurderinger, som mener det ikke er grunnlag for å stanse anleggsaktiviteten ut fra den kunnskapen vi har om hubroen ved Sørmarksfjellet i dag.»

Lørdag ba Olje- og energidepartementets (OED) om å få komme med et ytterligere tilsvar til saken:

- Det er ikke hold i påstanden fra Nettavisen om at jeg skal ha gitt feil informasjon i mitt svar til Haltbrekken. NVE har vurdert rapporten fra Nord Universitet og funnet at det ikke er grunnlag for stans i anleggsarbeidet nå. Det står heller ikke i rapporten. NVE mener anleggsarbeidet kan fortsette i nedre del av anleggsveien inntil ytterligere undersøkelser er gjennomført. Fylkesmannen støtter NVEs konklusjoner. Når det gjelder den videre oppfølgingen er NVE i dialog med Fylkesmannen. Jeg støtter vurderingene NVE har gjort. Dette går også fram av svaret til Haltbrekken, skriver kommunikasjonsrådgiver, Peder Qvale, i en e-post til Nettavisen Økonomi.