Norges desidert største næring skaper mange arbeidsplasser og store verdier. Men den genererer også mye kontrovers.

Mens regjeringen ønsker tut og kjør for oljenæringen, har Miljøpartiet de Grønne nylig vedtatt å avvikle næringen innen en 15-årsperiode.

21 ganger så mye per mann

– Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var bruttoprodukt per sysselsatt i petroleumsnæringen i 2018 på 21,8 millioner kroner. Samtidig var bruttoprodukt per sysselsatt i industrien på 0,9 mill. kroner, skriver finansminister Siv Jensen i et svar til Stortinget.

I gjennomsnitt bidrar en person utenfor olje- og gassnæringen med et bruttoprodukt på 0,9 millioner kroner, opplyser departementet.

Kort forklart produserer en oljearbeider så mye at det må til 21 arbeidere i andre jobber for å produsere det samme. Oljearbeidernes samlede innsats bidrar med omtrent 251 milliarder kroner inn i statskassen.

Det tilsvarer omtrent det samme som alle nordmenn totalt betaler i inntekts- og formuesskatt.

Mye av det bruker staten med glede på offentlige tjenester som helse, skole og velferdsytelser.

Mener oljemotstandere er uærlige

Flere politikere og forskere har pekt på en overgang til «grønn økonomi» for å skape nye arbeidsplasser som skal skape verdier og skattekroner for Norge.

Tallene til finansdepartementet viser imidlertid at det må til mange grønne jobber for å tilsvare verdiskapningen til en oljearbeider.

Terje Halleland er oljepolitisk talsmann for Fremskrittspartiet og kommer fra fylket hvor det bare kalles «oljå». Han mener tallene er oppsiktsvekkende.

– Jeg etterlyser at aktørene som tar til orde for å legge ned petroleumsnæringen, i større grad er ærlige om de negative økonomiske konsekvensene av politikken de tar til orde for, sier han til Nettavisen Økonomi.

– Men må vi ikke uansett vekk fra olje og gass av hensyn til klimaet?

Nei, å stoppe utvinning av olje og gass i Norge vil ikke føre til mindre utslipp, men en dramatisk økning, sier Halleland.

Han mener at norsk olje og gass vil i stor grad bli erstattet av kull, og dermed øke utslippene med 300 millioner tonn. En dieselbils årlige forbruksutslipp tilsvarer omtrent 1,8 tonn CO2.

MDG: – Vi har aldri levd av olje

Miljøpartiet de Grønne vil helst legge ned norsk oljenæring, og mener Norge aldri har levd av oljen.

– De som finansierer velferdsstaten er ikke oljenæringen, men at folk står i jobb, sier Une Bastholm til Nettavisen.

Hun er nasjonal talsperson for MDG, og mener oljekrana bør stenges først som sist.

– Er det realistisk at vi klarer å erstatte oljen?

– Det er lite sannsynlig at vi kommer til å finne et nytt «gull» med like høy verdiskapning per sysselsatt som oljenæringen. Det er historisk unikt at man kan eksportere en råvare til så høy verdi. Dette er i ferd med å endre seg når verden elektrifiseres, sier hun.

Hun mener heller spørsmålet må stilles på hodet, nemlig: Hvor mye vil det koste å ikke omstille oss?

Men det er ikke bare så enkelt. Ifølge flere analytikere kan norsk olje- og gassnæring ha en lang fremtid. Med fremvoksende økonomier i Asia, Sør-Amerika og Afrika er det lite som tilsier at norsk olje ikke er attraktivt de kommende årene.

– Generasjonsran uten sidestykke

– Men vil ikke utfasing av oljen føre til lavere kjøpekraft og levestandard?

– Vi vet at oljenæringen blir mindre lønnsom i årene som kommer. Det som virkelig er lite lønnsomt er om vi ikke tar tak i klimaendringen nå – da skyver vi regningen og ansvaret over på dem som er barn og unge i dag. Det ville være et generasjonsran uten sidestykke, sier Bastholm.

Men MDG-politikeren innrømmer at det kan få store konsekvenser at oljenæringen går tapt.

– Inntektene fra skatten oljearbeidere betaler vil være høyere enn andre med lavere lønn, men Norge kommer uansett til å få færre oljearbeidere i årene som kommer. Verden elektrifiseres, og når vi ser på land som Sverige og Danmark har de ikke lavere forbruk enn oss, sier hun.

MDG mener imidlertid det ikke trenger å være en trist historie å slukke lyset på norske oljeplattformer. Selv om det nok er en del oljearbeidere som tenker sitt om det.

– At oljeeventyret i Norge går mot slutten trenger ikke være en trist historie. Vi har alle forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet, men det krever politisk mot.

– Ikke lytt til MDG

Oljeforkjemperen Terje Halleland (Frp) sier på sin side at ingen bør lytte til MDG.

– Disse nye tallene illustrerer hvorfor vi ikke bør lytte til MDG, SV og oljemotstandere i Ap når de tar til ordet for en styrt avviklingen av den norske olje- og gassnæringen.

Halleland mener det vil få store konsekvenser for den norske velferdsstaten.

– De har rett og slett null troverdighet når de hevder at en avvikling av norsk sokkel ikke vil få konsekvenser for inntektene til velferdssamfunnet.