Samtidig som verden bygger ut fornybar energi i en vanvittig fart, sliter oljebransjen kraftig med å finne ny, kommersiell olje.

En oversikt fra Rystad Energy viser at «Big Oil» - verdens største børsnoterte olje- og gasselskaper - ikke klarer å erstatte olje som blir hentet opp og solgt med nye funn og ny olje.

«Big Oil» består av ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total og Eni.

Bare i fjor ble 15 prosent av Big Oils påviste oljereserver ikke erstattet, og de gjenværende reservene kan komme til å forsvinne innen 15 år. Det skjer dersom oljeselskapene ikke klarer å gjøre store kommersielle funn raskt nok, ifølge Rystad-rapporten.

Utviklingen skjer samtidig som letebudsjettene til Big Oil-selskapene går kraftig ned - sammen med suksessraten i letingen etter nye funn.

Verdens etterspørsel etter olje og gass gikk kraftig ned under koronapandemien, men Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer at etterspørselen kommer tilbake til 2019-nivåene i 2023. Etter det vil oljeetterspørselen vokse i minst noen få år til, ifølge IEA.

Les mer: 2 av 3 i oljebransjen skal ansette og tror på høyere omsetning

Investeringene i fornybar kan bli skadelidende

Nedgangen i de påviste reservene er i ferd med å bli et alvorlig problem for selskapenes inntektsstrøm - og muligens også for utviklingen av ny fornybar energi: Dersom ikke Big Oil klarer å opprettholde en stabil produksjon av olje og gass i årene som kommer, kan finansieringen av selskapenes fornybarprosjekter svikte, mener Rystad Energy.

– Big Oils evne til å generere inntekter også i framtiden kommer til å avhenge av hvor store volumer med olje og gass som selskapene har tilgjengelig for salg. Dersom de påviste reservene ikke er høye nok til å opprettholde dagens produksjon, vil selskapene slite med å finansiere dyre omstillingsprosjekter, som vil gjøre at deres fornybar energi-planer vil gå tregere, sier analytiker Parul Chopra i Rystad Energy.

Oljegigantenes påviste oljereserver var 13 milliarder fat oljeekvivalenter lavere i 2020 enn året før, og selskapene foretok enorme nedskrivninger.

Overskuddene har riktignok kommet tilbake til Big Oil etter et marerittaktig 2020, men årets letekampanjer har ikke startet spesielt bra: I første kvartal i år fant selskapene volumer tilsvarende 1,2 milliarder fat oljeekvivalenter - det laveste nivået på syv år.

«De påviste olje- og gassreservene til gruppen av store selskaper kalt Big Oil faller alarmerende fort, ettersom de produserte volumene ikke blir erstattet med nye funn», skriver Rystad.

Les mer: Kjemperesultat fra Equinor - jekker opp utbyttet

Oljeproduksjonen faller i Norge også

Også i Norge er oljeproduksjonen fra sokkelen ventet å falle. Oljeproduksjonen i Norge er mer enn halvert siden toppåret 2000, og var i 2019 på det laveste nivået siden 1988.

De siste årene har det vært en heftig utbyggingsaktivitet på sokkelen, som gjør at oljeproduksjonen vil øke de nærmeste årene. Det kan gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen og Johan Castberg i Barentshavet ta store deler av æren for. Aktiviteten på norsk sokkel avhenger mye av nye store funn, om funnene blir besluttet utbygd og når disse eventuelt kommer i produksjon.

«Med dagens ressursanslag er det ventet at olje- og gassproduksjonen gradvis vil avta i omfang og betydning etter midten av dette tiåret», skriver regjeringen i Pespektivmeldingen, som ble lagt fram tidligere i år.

Oljedirektoratet anslår at omtrent halvparten av all olje og gass på norsk sokkel er solgt og levert. Igjen gjenstår volumer tilsvarende 19 ganger det som skal produseres fra giganten Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen - eller rundt åtte milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Les mer: Krisetall for oljestudier: – Dommedagsprofetene skremmer ungdommen